ผลิตภัณฑ์ดีเด่น - ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม(เกาะลอย) โทร 01-7932975      มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      สารพัดช่าง - 108 อาชีพ "ชั่วโมงเดียวเป็นแน่เถ้าแก่ไทย"      OTOP - ผลิตภัณฑ์ไทยมาตราฐานสากล
ค้นหา :
    ข่าวราชบุรี
      
เลือกฉบับ  
 


Web Link 

  108 อาชีพ "ชั่วโมงเดียวเป็นแน่เถ้าแก่ไทย"
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1
อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ได้ร่วมกันจัดอบรม "ชั่วโมงเดียวเป็นแน่เถ้าแก่ไทย"
ที่บริเวณวัดมหาธาตุจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 พ.ค.47
มีผู้เข้ารับการอบรมกันอย่างมากมายทั้งประชาชน
และเยาวชนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ในการอบรมครั้งนี้มีการมอบใบรับรอบการได้เข้าอบรมในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ , การทำหมวกจากกล่องนม , การเย็บผ้า , ถ่ายรูป ,เพ็นแก้ว เป็นต้น
  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
  วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ได้จัดอบรมการนำวัสดุเหลื่อใช้มาสร้าง
ประโยชน์ขึ้นมาใหม่ได้อีกเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการ
นำกล่องนมที่ทิ้งแล้วนำมาทำเป็นหมวดใสกันร้อนได้อย่างสบาย
ในการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครกรมประชาสงเคราะห์เขตคลองสาน ดังนี้ คุณวรนุช ธนกิจอำไพ ประธานอาสาสมัครกรมประชาสงเคราะห์เขตคลองสาน คุณเพิ่มยศ ม่วงมณี สข
คุณ วิมล แถมพยัฆค์ สข. คุณวัฒนา สุทธิพงษ์ ร่วมกันเป็นวิทยากรในครั้งนี้
  วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (ฝ่ายวิชาการ)
คุณประยุทธ ดาบสมเด็จ ได้ให้ข้อมูลในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ
เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจน
โดยพยายามสร้างให้ประชาชนมีอาชีพในขณะเดียวกันการสร้างอาชีพก็ใช้ทุน,วัสดุต่างๆ ที่มีราคาไม่สูงทำให้ผู้ที่มีโอกาสน้อยในการสร้างอาชีพหรือผู้มีฐานะยากจนก็สามารถประกอบวิชาชีพจากที่ได้รับการอบรมไปแล้วได้เป็นอย่างดีและในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเตรียมบุคคลากรในการเข้าไปร่วมงานกับกลุ่ม OTOP ที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย
  ในการจัดการอบรม 108 อาชีพในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่าน ส.ส. กอบกุล นพอบมรบดี เป็นอย่างดี
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดอบรมมาตราฐานผลิตภัณฑ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดอบรมในกำหนดมาตราฐานผลิตภัณฑ์ในชุมชน เมื่อวันที่ 27 พ.ค.47 ณ.ห้องราชาวดีโรงแรมโกเด้นท์ ราชบุรี
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม  อ่านต่อ>>
  บริเวณหน้าห้องอบรมมีจัดบูทในแสดงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
  บรรยากาศในการอบรมมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเข้าอบรมในครั้งนี้
  ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพที่นำมาแสดงในวันอบรม
  OTOP เรากำลังมุ่งสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ


ผู้บริหารเว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
 
UserName
Password