ค้นหา :
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
พุทธานุภาพ-มหาบารมี (4)
พระพุทธประวัติ (2)

ฟังเสียงออนไลน์
เพลงตามรอยบาทพระศาสดาเวอร์ชั่น 1
เพลงพระรัตนตรั้ย
นิทานธรรม
เพลงทำความดีถวายในหลวง
เพลงตามรอยบาทพระศาสดา
นิทานธรรม
แสงทอง-แสงธรรม 1 พ.ย. 51 ( สมเด็จพระสังฆราช)
นิทานธรรม วันที่ 1 พ.ย. 51
พุทธธรรมยามเช้าวันที่ 1 พ.ย. 51
โครงการคลื่นความรู้คู่คุณธรรม
  มีต่อ>>

เว็บบอร์ด
UvMpExXXEBCb
UvMpExXXEBCb
bdbeyw@rvduwz.com
bdbeyw@rvduwz.com
qjjhsa@uovywv.com
qjjhsa@uovywv.com
ตามรอยบาทพระศาสดา นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง
ตามรอยบาทพระศาสดา นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง
เล่าเรื่องธรรมะ
รบกวนหน่อย นะครับบใครที่ช่วยผมช่วยหน่อยได้ไหมครับ
ไปหน้ากระทู้รวม >>

 


Web Link 


รายละเอียดของข่าว ในกลุ่ม "พุทธานุภาพ-มหาบารมี"

รายละเอียดเกจิอาจารย์และมวลสารศักดิ์สิทธิ์

 

พระพุทธศาสดา มหาราชธรรม 6 แผ่นดิน

     รุ่น “พุทธานุภาพ มหาบารมี”

  ( หกประเทศ หมื่นมวลสาร ล้านศรัทธา หมื่นบารมี )

 

 เจตนามหากุศล พุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พุทธศิลป์งดงาม พิธีกรรมเข้มขลัง เกจิอาจารย์ดังแผ่บารมี

             

จัดสร้างโดย

กองทุนพระพุทธศาสนา เครือข่ายคนไทยรักชาติ สภาวิทยุประชาชน

 

   ศรัทธาอธิษฐาน

       ด้วยศรัทธาอธิษฐานอันแรงกล้า    จากเจตนาอันบริสุทธิ์ของคณะผู้จัดสร้างขอน้อมนำศรัทธาชาวพุทธผู้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า  ร่วมใจอุปถัมภ์สร้างพลังเผยแผ่พระธรรมอันทรงคุณค่าสู่ชาวพุทธถ้วนหน้า ได้ร่วมกันพิทักษ์รักษาสถาบัน  พระพุทธศาสนา สถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่ไทยสืบไปตราบนานเท่านาน

 

ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ชาติ เพื่อความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา

 

    วัตถุประสงค์

·      เพื่อก่อตั้ง “กองทุนพระพุทธศาสนา”

ทำนุบำรุงพัฒนาวัดที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

·      เพื่อก่อตั้ง “กองทุนพุทธพิทักษ์ธรรม”

อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยืนยาว

·      เพื่อก่อตั้ง “มูลนิธิเครือข่ายคนไทยรักชาติ”

ปกป้องชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย

 

   พระเถรานุเถระเกจิอาจารย์ 3 แผ่นดิน  

·        สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช ประธานจุดเทียนชัยและประธานพิธีพุทธาภิเษก

·        สมเด็จพระสังฆราช สยามวงศ์ ศรีลังกา ประธานจุดเทียนชัยและประธานพิธีพุทธาภิเษก

·        พระมหาวิจิต สิงหะราช ประธานสงฆ์ (สมเด็จพระสังฆราช) ประเทศลาว ประทานมวลสารและอธิษฐานจิต

·        สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม ประทานมวลสารศักดิ์สิทธิ์พร้อมอนุโมทนา

·        สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ประธานจุดเทียนชัยและประธานพิธีพุทธาภิเษก

·        พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม ประธานกดพิมพ์นำฤกษ์ปรกอธิษฐานจิตและมอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์

·        พระพุทธวรญาณ วัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม อธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์

·        พระพรหมสุธี วัดสระเกศ (รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร) ปรกอธิษฐานจิต

·        พระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศ กรุงเทพฯ ประธานจุดเทียนชัยและอธิษฐานจิต

·        พระธรรมกิตติเมธี  วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ปรกอธิษฐานจิต

·        พระธรรมปริยัติโมลี วัดทินกรนิมิตร นนทบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์

·        พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา บางขุนพรหม กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และปรกอธิษฐานจิต

·        พระธรรมสุธี วัดมหาธาตุ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ปรกอธิษฐานจิต

·        พระเทพวิสุทธิเมธี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระเทพโกศล วัดปากน้ำภาษีเจริญ กดพิมพ์นำฤกษ์และอธิษฐานจิต

·        พระราชพรหมเถร วัดปากน้ำภาษีเจริญ พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร

·        หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี สุรินทร์ ปลุกเสกมวลสารและอธิษฐานจิต

·        พระราชวรนายก วัดอุดมธานี อ.เมือง จ.นครนายก มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระราชญาณวิสิฐ(หลวงป๋า)วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม กดพิมพ์นำฤกษ์นั่งปรกและมอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์

·        พระราชสิทธิญาณ วัดเขาโบส์ถ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และปรกอธิษฐานจิต

·        พระราชรัตนาภรณ์ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และปรกอธิษฐานจิต

·        พระศรีญาณโสภณ วัดพระรามเก้า กรุงเทพฯ อธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร

·        พระศรีศาสนวงศ์ วัดอรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระสุเมธมุนี วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระปริยัติกิจวิธาน วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา มอบมวสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระโสภณวิหารการ วัดโพธิ์ชัย หนองคาย มอบมวสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระมุนีอโนมคุณ วัดประสาทบุญญาวาส ดุสิต กรุงเทพฯ มอบมวสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        หลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี สันกำแพง เชียงใหม่ มอบมวสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        หลวงปู่เก๋ วัดปากน้ำ นนทบุรี มอบดอกบัวบูชาพระพุทธและอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร

·        หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.อยุธยา พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร

·        หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร

·        พระเมธีสุธาภรณ์ วัดคีรีวันต์ ปากช่อง นครราชสีมา มอบมวสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูปยุตนวการ(หลวงพ่อแย้ม) วัดสามง่าม นครปฐม พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร

·        หลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน จ.นครปฐม พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร

 

·        หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร

·        หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร

·        พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสาร

·        พระครูปภัสสรวรพินิจ (พระอาจารย์ไพโรจน์) วัดห้วยมงคล มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ วัดวิมุตยาราม บางพลัด กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูสุวรรณสุทธารมย์ วัดทองสุทธาราม บางซื่อ กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        หลวงปู่ธรรมขันธ์ วัดอรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูไพโรจน์สังฆาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูปิยวัชราภรณ์ วัดอัมภวันปิยาราม เพชรบุรี  มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูสุคนธศีล วัดเลียบราษฎร์บำรุง บางซื่อ กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูนนทสารวิสิทธิ์ วัดกลางแก้ว ปากเกร็ด นนทบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูสุธีสุตกิจ วัดพระยาทำ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูวิสุทธิสีลาภิรม วัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูธีรสารปริยัติคุณ วัดมัชฌันติการาม บางซื่อ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูโสภณวชิรคุณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร อ.ปากช่อง มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        หลวงพ่อตาด วัดโคกกะแต ปากเซ ประเทศลาว ปลุกเสกมวลสารอธิษฐานจิต

·        พระเวชสุวรรณ พรหมพิทักษ์ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร ประเทศลาว มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอาจารย์บุญคำ เพชรรังสี วัดสีเมือง ประเทศลาว มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูโกศลธรรมคุณ วัดธรรมาภิรตาราม ดุสิต กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูวิจิตรพัฒนโกวิท วัดศาลารี นนทบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูประวิตรพุฒิคุณ วัดเกาะยายฉิม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูสมุท์แก้ว กิตติสาโร วัดเวตวันธรรมาวาส (เชิงหวาย) มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูปลัดไพศาล กิตติภัทโท วัดแก้วฟ้า นนทบุรี นั่งปรกกดพิมพ์นำฤกษ์และมอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์

·        พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ วัดโบสถ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร วัดโพธิ์เผือก นนทบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูพิศาลนันทเวช วัดพญาวัด อ.เมือง จังหวัดน่าน มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ วัดหัวกระบือ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ปรกโพธิ์ หลวงพ่อเงิน

·        พระครูสุนทรชัยธัช วัดธงชัยธรรมจักร บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิ

·        พระมหาสุวัฒน์ ทีปสาโร วัดนครอินทร์ นนทบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูกมลธรรมรัตน์ วัดวังไทร อ.เมือง จ.นครนายก มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูวรกิจธำรง วัดตึก นนทบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอธิการชัยยงค์ กิจจาโร วัดผ่านศึกอนุกูล อ.ปากช่อง มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอธิการไมตรี จิตปัญโญ วัดทางสาย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        เจ้าอธิการวิรัตน์ วีรธัมโม วัดนาผักขวง มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระมหาจำนง จรณธัมโม วัดตาลเจ็ดยอด ประจวบคีรีขันธ์ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอธิการวินัย นาคเสโน วัดถ้ำไก่แก้ว อ.ปากช่อง มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอธิการสมคิด ปริสุทโธ วัดพระธาตุจอมแจ้ง อ.เมือง จ.แพร่ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

 

·        พระปลัดสายันต์ สุวัณโณ วัดธรรมปัญญา อ.เมือง จ.นครนายก มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูปลัดสุเทพ ปัญญาวชิโร วัดภาษี เอกมัย กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระครูสมุห์วสันต์ ฐานิสโร วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอาจารย์อุธาน อัตถวัฒโน วัดพระพุทธบาท สระบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอาจารย์สุบัน ปิยะสีโล  วัดผ่านศึกอนุกูล สระบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และปรกอธิษฐานจิต

·        หลวงพ่อทองสุข จักกะวโร หลวงพ่อศักดา นพนันท์ วัดหน้าพระลาน สระบุรี มอบมวลสารและอธิษฐานจิต

·        พระครูโสภิตชลธาร วัดน้ำพุ อ.ปากช่อง นครราชสีมา พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิต

·        พระครูสิทธิบุญสาร วัดบุญฤทธิ์ อ.ปากช่อง นครราชสีมา พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิต

·        พระครูศีลธรรมวัตร วัดหัวโกรก อ.ปากช่อง นครราชสีมา พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิต

·        พระครูสถิตชัยสาร วัดซับใต้ อ.ปากช่อง นครราชสีมา พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิต

·        พระปลัดวิชัย วิชยเมธี วัดถ้ำอุดมสุข อ.ปากช่อง นครราชสีมา พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิต

·        พระปลัดอุ่นใจ จิรสุโภ วัดถนนโค้ง อ.ปากช่อง นครราชสีมา พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิต

·        พระอธิการจรัญ กิตติคุโณ วัดนิเทศธรรมสาราม อ.ปากช่อง นครราชสีมา พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิต

·        พระมหาสมัคร มหาวีโร วัดบางโพโอมาวาส กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอาจารย์สาคร อาภาธโร วัดซับยางราษฎร์บำรุง ท่าหลวง ลพบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอธิการสุทนต์ อาภัสสโร วัดบ่อทองหลาง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอาจารย์สำราญ สุภกิจโจ วัดค้างคาว บางไผ่ นนทบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระมหาฐิติพงษ์ ฐิติวังโส วัดพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอาจารย์สมชาย ฐานธัมโม วัดพรหมปกาสิต อ.ปากช่อง นครราชสีมา พุทธาภิเษกปรกอธิษฐานจิต

·        พระอุดม ทีปธัมโม วัดไผ่ตัน กรุงเทพฯ มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        พระอาจารย์สำนวล โกวิโท วัดทางหลวง นนทบุรี มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานจิต

·        คณะสงฆ์ศรีลังกา 191 รูป ปรกอธิษฐานจิต

·        พระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อ พุทธาเทวาภิเษกอธิษฐานจิต

·        พร้อมทั้งพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมทั่วประเทศปลุกเสกมวลสารและนั่งปรกอธิษฐานจิต

 

   มวลสารศักดิ์สิทธิ์ 6 แผ่นดินพุทธ  ไทย เนปาล อินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาว

รักทองปูนองค์พระไสยาส ใบระกาหางหงส์ อุโบสถน้อย เสาค้ำพระศรีมหาโพธิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

รักทองปูนพระพุทธรูปโบราณ 400 ปี ผงพุทธคุณพระไตรปิฏกโบราณ วัดธรรมาภิรตาราม

พระอรหันตธาตุพระสีวลี พระอรหันตธาตุองคุลีมาลย์ อิฐพระปรางค์ 1,000 ปี หอยล้านปี วัดมหาธาตุ ราชบุรี

ใบระกาหางหงส์ กระเบื้องหลังคา ผงพุทธคุณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาตายพราย

ปูนองค์พระประธาน ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ กระเบื้องหลังคาโบสถ์ 300 ปี วัดพระยาทำ

มวลสารเสาร์๕ ๗ฯ๕ คลังมหาสมบัติ ( เกศาสมเด็จพระญาณสังวร, เกศาสมเด็จพระพุฒาจารย์

วัดสระเกศ,  ยอดเสาไม้ท่าเสด็จท่าวาสุกรี   ใบโพธิ์กาญจนาภิเษก ฉลองครองสิริราชสมบัติ 50 ปี,

ผงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ,  พระสมเด็จวัดระฆัง สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี จตุคามปี 30 เนื้อขาว

ผงพุทธคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม ผงพุทธคุณ พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม

ผงพุทธคุณพุทธาเทวาภิเษก สมเด็จพระสังฆราช สยามวงศ์ ศรีลังกา  ผงพุทธคุณพระเก่า 108

ผงพุทธคุณอธิษฐานจิตปลุกเสก พระมหาวิจิต สิงหะราช ประธานสงฆ์ ประเทศลาว

 

ผงพุทธคุณพระวัดปากน้ำ รุ่น 1, รุ่น 2, รุ่น 3, รุ่น 4,  ผงจตุคาม-รามเทพ 108 รุ่น

เกศา-จีวร-ชานหมาก มวลสารปลุกเสก หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรื อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ผงพุทธคุณหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ วัดห้วยมงคล  ผงพุทธคุณพระสมเด็จ 108 วัด ผงเจดีย์เก่าเมืองสุพรรณ

อังคารพระอรหันตธาตุ พระศรีศาสนวงศ์ วัดอรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ผงพุทธคุณวัดอิทรวิหาร 600 ชนิด พระราชรัตนาภรณ์ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

ผงพุทธคุณ เกศา-จีวร เกสร 108  พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี

เกษรปทุมราชา พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ วัดวิมุตยาราม บางพลัด กรุงเทพฯ

ผงพุทธคุณพระเก่าหลวงปู่แทน หลวงปู่ช้าง หลวงปู่ฉาย แร่เขาเขียว แร่เขาแดง วัดแก้วฟ้า ราชบุรี

โพธิ์อริยะ ผงพุทธคุณ หลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี สันกำแพง เชียงใหม่ ปรกโพธิ์ หลวงพ่อเงิน

พระกรุประตูลี้ลำพูน พระรอด พระคง พระเปิม พระเลี่ยง พระลือโขง ซุ้ม ลีลาสุโขทัย กลีบบัว วัดลิงขบ

พระหมอลพบุรี พระวัดป่ามะม่วงลพบุรี พระใบพุทราอยุธยา พระหลวงพ่อโหน่ง สุพรรณบุรี

งบน้าอ้อย กำแพงเพชร พระวัดพลับ ปรกโพธิ์ หลวงปู่เพิ่ม หลวงพ่อโต วัดชีประขาว พระกรุวัดรังสี-วัดบวรฯ

ไม้ตะเคียนหัวเรือตามเสด็จพระเจ้าเสือ อายุกว่า 300 ปี  ฆ้องโบราณ 4 ภูมิภาค  ดินใจกลางเมือง

ชนวนกริ่งปวเรศ วัดบวร ชนวนกริ่ง วัดสุทัศน์  และชนวนกริ่งเศรษฐีเงินล้าน วัดหัวกระบือ

กระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ทรายเสก หลวงปู่อ่อย วัดไทร

ใบระกา-หางนาค กระเบื้องหลังคาโบสถ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ อิฐกระเบื้องเจดีย์วัดอรุณราชวราราม

            ผงธูปดอกไม้บูชาทองคำศรัทธา พระพุทธบาทหิน 1,000 ปี เมืองพุกาม ปรกโพธิ์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม

ผงพุทธคุณ พระราชวรนายก วัดอุดมธานี อ.เมือง จ.นครนายก ผงปูนพระมหาธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช

แผ่นปูนเจดีย์ชเวดากอง ทนาคาชำระเจดีย์มหามยะมุนี ประเทศพม่า พระมหาไมตรี จิตปัญโญ วัดทางสาย

ธูปทองดอกไม้ศรัทธาหลวงพ่อโต พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร

            ผงพุทธคุณพระพุทธเมตตา เหล็กไหลตาแรด เหล็กไหลหินเพลิง เหล็กไหลทรหด โคตรเหล็กไหลองค์หลุ

            เหล็กไหลพระธาตุพนม เหล็กไหลนพพิตำ เหล็กไหลทองคำดำ เหล็กไหลตาน้ำ เหล็กไหลงอกเกาะล้าน

เหล็กไหลลับแล เหล็กไหลเจ้าป่า เหล็กไหลเงินยวง เหล็กไหลเพชรกลับ พระธาตุเหล็กไหล

            มูลแร่เหล็กไหล เพชรหน้าทั่ง เพชรพญางู หินเขี้ยวหนุมาน หินพญานาค คดไข่ในหิน

            มวลสารว่านคงกระพัน มวลสารจากดินแดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถานวัดเวฬุวัน เขาคิชกูฏ วัดเชตวัน

            เปลือก ต้น ใบ พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อานันทโพธิ์ พระอาจารย์มนตรา จิตตภาโร

            หอยล้านปี อิฐ-ศิลาแลงพันปี วัดมหาธาตุ ราชบุรี กระเบื้องหลังคา วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ

แร่บางไผ่ ผงสักทอง พระมหาสุวัฒน์ ทีปสาโร วัดนครอินทร์ นนทบุรี

เกศา-จีวร ชานหมากพระครูประยุตธรรมคุณ วัดเขาวงกฎ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ดอกบัวบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศ รักทองสนิมเขียว หลวงพ่อวังมงคล พระพุทธรูปทวาราวดี 1,000 ปี

วัดวังมะนาว ราชบุรี รักทองพระพุทธรูปโบราณ วัดมหาธาตุ เพชรบุรี ใบระกา วัดในกุฏิ บางเค็ม เพชรบุรี 

            พระ-ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดตาลเจ็ดยอด ประจวบคีรีขันธ์

            พระ-ผงธูปทองศรัทธาหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา เพชรบุรี หลวงปู่เปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์

            พระ-ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร สมุทรสงคราม

            ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาหลวงพ่อโกรกกราก วัดโกรกกราก สมุทรสาคร

            พระ-ผงธูป-รัก-ทองดอกไม้ศรัทธาหลวงปู่ขาว วัดศรัทธาธรรม สมุทรสงคราม

            ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บางจะเกร็ง สมุทรสงคราม

ผงพระเก่า ( พระสมเด็จ วัดระฆัง  พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย

            พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี  พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)  แร่เหล็กไหล  แร่เหล็กน้ำพี้

            ผงยาจินดามณี หลวงปู่บุญ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม  ดิน 7 นครไม่เคยร้าง

            ผงตะเคียน 1000 ปี วัดพญาวัด หอยโบราณ 75 ล้านปี  คตหอยเพชร  แก้วขนเหล็ก  เขี้ยวหนุมาน

 

            ผงอิทธิเจบารมี 30 ทัศ  ผงงาช้าง  คดหินเป็กมะเยา  หินสะเก็ดดาว  ผงว่าน 108   ขมิ้นหิน

            นาคกระสวย น้ำพุทธมนต์ 108 วัด  ผงธูปดอกไม้บูชา 108 วัด  ดินสี่มุมเมือง รอบประตูวัดพระแก้ว

            ผงพุทธคุณ 29 เกจิอาจารย์ ผงกระเบื้องหลังคาวิหารหลวงพ่อพระใส ปลุกเสกกลางแม่น้ำโขง วัดโพธิ์ชัย

            ผงพุทธคุณพระธาตุเจดีย์หลวง ผงพุทธคุณ วัดสีเมือง ผงพุทธคุณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร ประเทศลาว

            ผงพุทธคุณพระไตรปิฎกใบลาน 200 ปี และมวลสารจตุคาม วัดเวตวันธรรมาวาส (เชิงหวาย)

            ผงพุทธคุณพระไตรปิฎกใบลาน ยอดเกศ-พระโบราณ 400 ปี วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) บางซื่อ

            ดอกบัวพระพุทธและมวลสารปลุกเสก หลวงปู่เก๋ วัดปากน้ำ นนทบุรี

ผงพุทธคุณ ธูปทองดอกไม้ศรัทธา หลวงพ่อศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์

ผงไม้พยุงมหามงคล  ผงว่านสาวหลง  ว่านมหาเสน่ห์ หลวงตาหยง สุพรรณบุรี

ไม้ตะเคียนทอง 1,000 ปี  ผงไม้ขนุนตายพราย  ดอกไม้บูชาหลวงพ่อโต วัดหัวกระบือ บางขุนเทียน

ผงพระธาตุ ช่อฟ้า ลูกนิมิต อิฐ ใบเสมา อุโบสถวัดหัวกระบือ อายุกว่า 260 ปี 

ผงธูปและดิน จากศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร  ผงพระธาตุ จากเมืองกาญจนบุรี )

เกศาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี,  เกศาหลวงปู่เที่ยง วัดม่วงชุม, หลวงพ่อมิ่ง วัดกก,

หลวงพ่อบุญมี วัดไทร,  ศิลาแรง ศิลาฤกษ์ เสาโบสถ์ วัดหัวพวง อายุกว่า 100 ปี

            ผงพุทธคุณหลวงพ่อใหญ่ พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม วัดแก้วฟ้า อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

            ผงอิทธิเจ สีผึ้งพุทธคุณเขมร พระครูปลัดไพศาล กิตติภัทโท วัดแก้วฟ้า อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ผงธูป ดอกไม้บูชา น้ำมนต์ ทองคำศรัทธาหลวงพ่อวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผงธูป ดอกไม้บูชา น้ำมนต์ ทองคำศรัทธาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ผงธูป ดอกไม้บูชา น้ำมนต์ ทองคำศรัทธาหลวงพ่อศิลาขาว ต้นโพธิ์ 200 ปี ตายพราย มวลสาร 108

ต้นไชยพฤกษ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด) ทรงปลูก ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้นเฟื่องฟ้า 100 ปี วัดถ้ำรงค์ เพชรบุรี คูณตายพราย-กาฝากคูณ วัดพระปฐมเจดีย์

ผงธูป ดอกไม้บูชา น้ำมนต์ ทองคำศรัทธาพระราหู วัดศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

            ผงพุทธคุณมวลสารวาสนาเศรษฐี อิฐ กระเบื้อง วัดโบสถ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ยันต์ 108 ยันต์

            ผงพุทธคุณจตุคาม-รามเทพ 108 รุ่น  รุ่นเทพประทานทอง รุ่นบารมีศรีธรรมราช

            รุ่นสมบูรณ์พูลสุข (1) รุ่นปีมหามงคล 50 รุ่นบูรณะพระอุโบสถ รุ่นพระราหู จันทรุปราคา

            รุ่นมงคล ทรัพย์แสนล้าน รุ่นมหาเศรษฐีโคราช รุ่นรวยมหารวย รวยเพิ่มพูน รุ่นคุรุราชัน

            จตุคามรามเทพ วัดเกตุมวดีศรีวราราม รุ่น 1,2 หลวงปู่ทวด-จตุคาม วัดห้วยมงคล รุ่น1,2

รุ่นทรัพย์มั่งมีบารมีทั่วทิศ รุ่นทรัพย์ไพศาล รุ่นบารมีพระธาตุ (บันดาลทรัพย์) รุ่นเทพประทานพร

รุ่นบรมกษัตริย์คู่บารมี รุ่นมหาลาภ มหาเศรษฐี รุ่นเบิกฟ้า มหาขุมทรัพย์ จตุรทิศ รุ่นรวยล้นฟ้า

            รุ่นถุงเงินถุงทอง มหาเศรษฐี รุ่นบัลลังก์เทพมหาเศรษฐี รุ่นพรเศรษฐี รุ่นอริยทรัพย์ไหว้ครู 50

            รุ่นอัครมหาเศรษฐี ทวีทรัพย์ รุ่นคู่บารมีแผ่ไพศาล โคตรเศรษฐีมีกำไร รุ่นเศรษฐีรุ่นเดียว

            รุ่นฉัตรเฉลิมอภิมหาเศรษฐี มหามงคลมั่งมีตลอดกาล รุ่น 9 รอบ 9 พิธี บารมีขุนพันธ์

รุ่นเศรษฐี ทวีทรัพย์ รุ่นทวดโคตรเศรษฐี รุ่นพลังเกิดทรัพย์ รุ่นพุทธศาสน์ 2000 ปี ศรีธรรมโศกราช

มหาฤทธิ์  รุ่นมงคลบารมี ศรีธรรมราช รุ่นเฮงมหามงคล รุ่นบารมีเหล็กไหล ฯลฯ

นิลดิบ ผงมหาราช ถ้ำปิยะ  ดิน-ใบโพธิ์ปราสาทหินพนมรุ้ง  กาฝากรัก-ยม-มะรุม-คูณ-ขนุน-กาหลง

ใบพลูปลุกเสก  ใบยอดับเทียนชัย  ผงแป้งเสก  เทียนขี้ผึ้งเทพมนต์  ไม้แดงสลักเทพสี่ทิศ วัดไทร

ว่านสบู่เลือด  ว่านโรจน์ทนง  ว่านพญารากเดียว  ว่านพญาไฟ  ว่านวาสนา  สมุนไพรเทวะ

ว่านพระเจ้า 5 พระองค์  ว่านเล็บครุฑ  ลูกตาลปัตรฤาษี  ว่านกันภัย  นาคราช

ผงธูปดอกไม้บูชาหลวงปู่หงษ์  ผงเมตตามหาเศรษฐี  ผงธูปดอกไม้บูชา วัดพญาวัด จังหวัดน่าน

ผงธูปดอกไม้บูชาศาลหลักเมือง 4 มหาราช จังหวัดตาก  ดินใบโพธิ์สังเวชนียสถาน อินเดีย

ผงธูป ทองคำศรัทธา หลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ มูลนิธิปทีปพลีผล

 

ผงธูปดอกไม้บูชาศาลหลักเมืองนครสวรรค์  มวลสารวัดพระธาตุจอมแจ้ง จังหวัดแพร่

ผงธูปดอกไม้บูชาทองคำศรัทธา ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี  ธนบัตรปลุกเสก

ผงธูปดอกไม้บูชาศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก  น้ำ-ดินก้นแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน โขง

ผงธูปดอกไม้บูชาเจ้าพ่อปราสาททอง เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์  ชานหมาก หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว

ผงธูปดอกไม้บูชาวัดหนองโพรง จ.บุรีรัมย์  ผงธูปดอกไม้บูชาวัดกลางประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ดอกต้นสาระ  ดอกบัวสวรรค์  ดอกลีลาวดี  ดอกบัวนาคเวียนทักษิณอุโบสถและขอนิสัยอุปัชฌาย์

อิฐ กระเบื้อง หลังคาโบสถ์ วัดวังไทร อ.เมือง จ.นครนายก  น้ำมนต์หลวงพ่อดำ วัดสมอดำ สุพรรณบุรี

แผ่นโลหะลงยันต์เกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลวงพ่ออุตตะมะ วัดวิเวการาม กาญจนบุรี

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี  หลวงพ่อลำไย วัดลาดหญ้า  หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม นครปฐม

หลวงพ่อโง่น วัดเขาไม้ลวก พิจิตร  หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ  หลวงพ่อปลื้ม วัดสวนหงษ์

พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ วัดหัวกระบือ และคณาจารย์ชื่อดังอีกหลายรูป

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาหลวงพ่อองค์ดำ หลวงปู่โต พระเก่า กิเลนสิงห์นำโชค วัดหน้าพระลาน สระบุรี

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาพระพุทธบาท สระบุรี ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาศาลหลักเมือง สระบุรี

พระปิดตา พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 37  ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาสมเด็จพระนเรศวร

ไม้ตะเคียน 1,000 ปี ไม้จันทร์หอม ไม้พญางิ้วดำ ผงมวลสาร พระปิดตา

พระสังกัจจายย์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปลุกเสก ปี 37 วัดผ่านศึกอนุกูล นครราชสีมา 

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธา ท้าวสุรนารี (ย่าโม)  ผงธปดอกไม้ศรัทธาศาลเจ้าพ่อพระยาบุญลือ 

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ เพชรบุรี พระกำแพงศอก วัดประดู่บางจาก

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธา  ศาลหลักเมือง เพชรบุรี  ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธา  หลวงพ่อพระประธาน ลูกนิมิต จตุคาม วัดเกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร

มวลสารบารมีเหล็กไหล วัดภาษี-เอกมัย  ( ผงหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ เขี้ยวหมูตัน กรามช้าง100 ปี

รังเหล็กไหล ผงเมืองเจ้าเงาะ ผงสุโขทัย หินเพชรหน้าตั้ง ฤาษีตาไฟ  ข้าวตอกพระร่วง )

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาศาลหลักเมืองนครปฐม พระพิฆเนศ พระมหาธีรราชเจ้า พระราชวังสนามจันทร์

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ วัดศาลาแดง สระบุรี

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาพระบรมราชานุสารีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กาญจนบุรี

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาหลวงปู่เปลี่ยน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) กาญจนบุรี

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธาหลวงปู่ทวด พระเก่า ผงพุทธคุณ วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์

ผงพุทธคุณหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา นครปฐม ผงพุทธคุณเลิศหล้า ฟ้าประทาน วัดพระสมุทรเจดีย์

มวลสาร 133 ปี พระสุเมธมุนี วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด นนทบุรี ใบระกาวัดกุฏิ บางเค็ม เพชรบุรี

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธา หลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ ผงธูปทองดอกไม้ หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์

ผงพุทธคุณ ใบโพธิ์พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา พระครูสุคนธศีล วัดเลียบราษฎร์บำรุง

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธา พระครูวิสุทธิสีลาภิรม วัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด  

ผงพุทธคุณหงส์ทอง-เทพนรสิงห์ เหล็กไหล วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด  รังจอมปลวก ศาลปู่ตา ศรีสะเกษ

ผงพุทธคุณอุดมทรัพย์ 9 เศรษฐีนวโกฏ วัดนาลันทา พุทธภูมิ พระธาตุนาดูน พระธาตุศรีเทพ

เกศา-อังคารธาตุ และมวลสารพระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาทิ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่หลอด

หลวงปู่ทิม หลวงปู่ฉิม หลวงปู่รี ถ้ำผาแดง ข้าวก้นบาตรหลวงตามหาบัว แก้วโป่งข่าม

พระอาจารย์เนาวรัตน์ จิรธัมโม ธูปทองดอกไม้ศรัทธา พระอาจารย์คำนวณ กันตสีโล วัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว

ผงอิฐฐานชุกชี ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธา พระหลวงปู่อ่อน ญาณเตโช วัดมัชฌันติการาม บางซื่อ

แผ่นรักทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 200 ปี วิหารหลวง พระสมุทรเจดีย์

ผงธูปทองดอกไม้ศรัทธา รังผึ้งหลวง วัดทางหลวง บางซื่อ ผงธูปดอกไม้ศรัทธา ศาลหลักเมืองหนองคาย

แผ่นรักทองหลวงพ่อเก้า-พระพุทธรูปโบราณ-หลวงพ่อโต พระประธานวัดค้างคาว บางไผ่ นนทบุรี

 

ผงพระรักทองพระประธานสมัยอยุธยา วัดศาลารี บางไผ่ นนทบุรี พระเก่าวัดตึก บางไผ่ นนทบุรี

ผงพุทธคุณ วัดคีรีวันต์ ปากช่อง นครราชสีมา ผงพุทธคุณ วัดบ่อทองหลาง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

ผงว่านมหามงคล 108 ชนิด ผงเมตตามหานิยม  ผงตรีนิลสิงเห  ผงไม้กฤษณา ผงว่านมหาลาภ  

ว่านม้าทอง ว่านมหาลาภ ว่านดอกทองตัวผู้-ตัวเมีย ว่านแมงมุม ว่านพญางู ว่านนกคุ้ม ว่านขมิ้นขาว

ว่านมหาเมฆ ว่านลิ้นงู ว่านมหานิล ว่านเหล็กไหล ว่านพังพอน ว่านปลาไหลใหญ่ ว่านช้างผสมโขลง

ผงพุทธคุณเศรษฐีรุ่นเดียว วัดธรรมปัญญา อ.เมือง จ.นครนายก   ผงธาตุทองพระคุณพ่อ-พระคุณแม่

ว่านจันทร์แดง  ว่านจันทร์ขาว ว่านจันทร์หอม ดอกพิกุล  ดอกมะลิ  ฟ่าทลายโจร  พญายา

พญาไม้  นางคำ  เปราะหอม  กำลังเสือโคร่ง  มหาเมฆ  มะตูม  ทองพันชั่ง  ดินเจ็ดท่าน้ำ

ฯลฯ 

 

 


รายงานโดย praput.net  ( แก้ไขล่าสุด 2008-09-08 )