Wellcom to Thailand -
ค้นหา :
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
แถลงการณ์ คสช. พ.ค.57 (0)
ภัยพิบัติสยามวิปโยค (3)
ตายแล้วไปไหน (4)
สัมผัสที่หก (14)
ประเพณี ปีใหม่เมือง (8)
หนังสือ คำทำนาย ปีใหม่เมือง (1)
กำปั๋นปอนปีใหม่เมือง (12)
เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิื (2)
ข่าวในจังหวัดเชียงราย (13)
แผ่นดินไหว (7)

ฟังเสียงออนไลน์
วันสถาปนากรมการอุตสาหกรรมทหารฯ
ภัยก่อการร้ายกับภัยธรรมชาติ
ขุมทรัพย์โบราณ ตอน สมบัติผีบอก
ใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย แก้วิกฤตน้ำเน่ากรุงเทพฯ
ทุกภารกิจกองทัพทำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ขุมทรัพย์โบราณ ตอน สมบัติที่ผาลาย ภูผายนต์
บูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาสถานการณ์ชายแดนใต้
ยุทธศาสตร์การเผชิญหน้าอุทกภัย 2554
วันสถาปนากรมการพลังงานทหารฯ
ขุมทรัพย์โบราณ ตอน ถ้ำมหาสมบัติที่ภูบ่อบิด
  มีต่อ>>

เว็บบอร์ด
การรับขันธ์
รวมข่าวร่างทรงถูกดำเนินคดี
คำตอบเรื่องการถอนขันธ์
ตอบคำถามเรื่องร่างทรง
คุณถูกผีหลอกให้รับขันธ์รับองค์หรือเปล่า ?
ความเข้าใจเรื่องการรับขันธ์
การรับขันธ์อันตรายถึงชีวิต
องค์ลง หรือ ผีสิง !!
ความเห็นเรื่อง \"ร่างทรง\"
เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรามีองค์หรือเปล่า
ไปหน้ากระทู้รวม >>

 


Web Link 


รายละเอียดของข่าว ในกลุ่ม "กำปั๋นปอนปีใหม่เมือง"

กำปั๋นปอน ปีใหม่เมือง 3

          เอวังโหนตุ ดีและอัจจะในวันนี้ก็หากเป๋นวันดี ดิถีอันวิเศษ เหตุว่าอติกั๋นโต๋

        สังขารปี๋เก่าก็ข้ามล่วงป๊นไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วยอดพญาวัน ก็มาจุจอดรอดเถิง เติงในก๋าละวันนี้ยามนี้ หมู่สูเจ้าตั้งหลายก็บ่ละเสียยังฮีต อดีตป๋าเวณีอันเป๋นมาแต่ป๋างก่อน เจ้า ตังหลายก็บ่ผ่อนเสียยังศรัทธาจิ่งได้น้อมนำมายังสุกันธาโทตะกะ ทานะวัตถุตานทั้งหลายฝูงนี้มาถวายเป๋นตาน เพื่อว่าจักมาขอขมาโทสะนะโทษ ผู้ข้าก็โผดหื้อเป๋นอโหสิกรรม แม้นว่าเจ้าตั้งหลายได้กระทำเป๋นตางดีตาง ชอบ จุ่งหื้อประกอบไปด้วยปณิทา จุ่งหื้อมีอายุฑีฆายืนยิ่ง โรคภัยทุกสิ่งหนีไกล๋ หื้อมีวรรณะใสสดชื่น เป๋นที่รักและพอใจของผู้อื่นที่เขาหัน หื้อมีความสุขสันต์ทุกค่ำเจ๊า ก๋าผิก๋าสุข เจ๋ตะผิก๋าสุข พร่ำพร้อมบริบูรณ์ หื้อมีกำลังหนุนเตี่ยมแถ้ง อย่าหื้อได้เหี่ยวแห้งจุประก๋าร หื้อสมดั่งกำปอนว่าไว้ สมดั่งนึกได้จุประก๋าร เตี่ยงแต๊ดีหลี

          สัปปะตะ สัปปะต๋า สัปป๊ะเคราะห์ สัปป๊ะโศก สัปป๊ะโรค สัปป๊ะภัย เคราะห์ภายในถอนออกเคราะห์ปาย นอกถอนหนี เคราะห์ราวีแก่นกล้า เคราะห์ตังหลังอย่าไปอยู่ถ้า เคราะห์ตังหน้าอย่าไปไล่ตัน เคราะห์ปันอันหลายหลากหื้อหนีไปไก๋ๆ หื้อหนีไปตกหม้อ-นฮก-อเวจี๋ ตั้งนี้ต่อไปตังหน้า ขอหื้อมวลหมู่สูเจ้าตังหลาย หื้ออยู่จุ่มเย็นเป๋นสูขจุ่มเนื้อเย็นใจ๋ แคล้วคลาดปราศจากโรคาพยาธิ อยู่ก่อขอหื้อมีจัย ไปก่อขอหื้อมีโจคลาภ ปราบแป้ข้าศึกศัตะรู๋

          สัพปีตีโย วิวัชสันตุ สัพพะโรโค วินัสสันตุ มาเต๋ ภะวะตวันตราโย สุขีฑีฆายุโก ภะวะอภิวาทะนะ สีลิสสะนิจจั๋ง วุฑฒาปะจ๋ายีโน จัตตาโร ธรรมา วัชทันติ อายุวัณโณ สุขัง พลัง.

ขอขอบคุณ : หนานดิบเมืองพาน

นำเสนอโดย : Jaturapart

www.lanna10350.thaimonkong.org


รายงานโดย ดาร์กี้  ( แก้ไขล่าสุด 2011-05-17 )