ฟอร์จูนเนอร์คลับ - งาน "สังสรรค์ ฟังเสียงคลื่น กระบี่รีสอร์ท"      TV ON NET ต้นกล้าประชาธิปไตย - TV ภาคประชาชน เผยแพร่ข้อมูลทั่งโลก
ค้นหา :
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
กกต.ราชบุรี เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 54 (1)
ประมวลภาพค่ายเยาวชน (1)
ประวัติบุคคล (0)
เบอร์โทรศัพท์ (1)
ประมวลภาพ เปิดสำนักงาน มูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (1)
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3G (5)
ชมTV ต้นกล้าประชาธิปไตย บางน้ำเปรี้ยว (1)
รายชื่อสมาชิก สว.พท. (9)
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (1)
กระทรวงต่าง ๆ (1)
บล็อกเพื่อการเรียนรู้ (1)
ประเทศไทยของเรา (6)
ใบสมัครสมาชิกใหม่ (1)
ข้อบังคับของสำนักข่าวสื่อมวลชนแห่งชาติ (1)
ภาคกลาง (22)
ภาคเหนือ (17)
ภาคใต้ (14)
ภาคตะวันออก (4)
ภาคอีสาน (19)

ฟังเสียงออนไลน์
สภาพัฒนาการเมือง
  มีต่อ>>

ดู VDO ออนไลน์
เมืองโบราณ คูบัว จ.ราชบุรี
สุสานพระเจ้าตากสินในจีน
เกษตรชีวภาพเพิ่มผลผลิต
รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 54
  มีต่อ>>

 


Web Link 


รายละเอียดของข่าว ในกลุ่ม "รายชื่อสมาชิก สว.พท."

ภาคใต้ตอนบน

 

ภาคใต้บน

จังหวัดระนอง

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คลื่นความถี่

เบอร์โทรศัพท์

1

นายถาวร  ถาวรสุข

106.5

077-825380

08-6470-2348

จังหวัดกระบี่

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คลื่นความถี่

เบอร์โทรศัพท์

1

นายอาคม  วรรณสัก

101

075-612366

08-1089-8381

2

นายอดุลย์  ลือชัย

96.5

075-634246

075-634164-5

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คลื่นความถี่

เบอร์โทรศัพท์

1

นายนวปฎล  เงินไกร

90.75

08-1535-5634

2

นายนวปฎล  เงินไกร

91.5

077-363076

3

นายอภิชาต  พรชัย

97.0

077-228866

08-3691-8172

4

นางวิมลทิพย์  สังข์นคร

96.0

077-281000

08-4184-7333

5

นายวัชระ  วัฒนสิน

91.0

08-4744-0744

08-4744-0745

6

นายอำนวย  ทองพริก

96

08-7465-2615

7

นายเกษมสันต์  วิเศษรัตน์

94.40

 

8

นางสาวณัชชา  ศิริยงค์

107

077-447221

08-7417-7877

9

นายรัฐธรรมนูญ  สุมน

107.80

077-367498

08-12710673

10

นายประเสริฐ   หลานรอด

88.70

077-250142

08-1978-8956

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                    

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คลื่นความถี่

เบอร์โทรศัพท์

1

นางสาววิไลพร  ภู่จิรเกษม

102.8

08-4605-3891

2

นายไชยโรจน์   ฮุนตระกูล

99

075-329924

08-1535-1133

3

นายประสงค์  เขมมณี

103.25

075-489087

4

นางพิมลรัตน์  เขมมณี

95.75

08-6478-3190

5

นายชุมพล  ขาวทอง

90.75

075-347696

6

นายชุมพล  ขาวทอง

103.5

075-328404

7

นายชุมพล  ขาวทอง

103.75

08-1234-5545

08-6318-5157

 

 

 


รายงานโดย สสมช.  ( แก้ไขล่าสุด 2009-11-03 )