ค้นหา :
      
เลือกฉบับ  
 


Web Link 

สไมล์เรดิโอ 91.50 MHz วิทยุยิ้มไดั

  ฟังวิทยุออนไลด์
วันนี้ (29 เม.ย.56) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วม จำนวน 5,000 คน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2556 กำหนดให้จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดตัวแทนเปิดงานเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ
สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขึ้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร การฝึกอาชีพ นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ได้แก่ การจัดการศัตรูพืชชุมชน โรคหน่อไม้ฝรั่ง การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันและมหกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ จากวิสาหกิจชุมชน
ณตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรีกับตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และนายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.มานิตย์ จำลองรักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรีกับตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่าแก่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 124 นาย หลักสูตร 100 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2556 เพื่อให้ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในการติดต่อกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งผู้ที่เข้ามาค้าขาย ติดต่อ ประสานงาน หรือการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และโครงการ “ทวายโปรเจค” เส้นทางผ่านชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีที่กำลังจะเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรในระยะเวลาอันใกล้นี้
 อ่านต่อ>>


ผู้บริหารเว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
 
UserName
Password