เตือนภัย แจ้งเหตุ ร้องเรียน -      www.klongtaja.com -
ค้นหา :
    คลองตาจ่า
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
กิจกรรมวันเด็ก ปี 54 (1)
กิจกรรมวันพ่อ ปี 53 (1)
เกจิแห่งลุ่มน้ำ (5)
เดือนนี้ไปไหนดี..ในราชบุรี (4)
ดู..กบนอกกะลา (2)
พยากรณ์อากาศ วันนี้ (1)
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (2)
โครงการช่วยเหลือประชาชน (1)
การเมืองการปกครอง (1)
ประวัติหมู่บ้าน (1)
แผนที่ไปคลองตาจ่า (1)
กิจกรรมในหมู่บ้าน (8)
คลิปวันพ่อ (1)
รักนี้..ให้ลูก...จากพ่อ (1)
ช่องทางทำเงิน..มุมสบายๆ (7)
สิ่งดีๆ ที่มอบให้ (5)
แหล่งท่องเที่ยว (1)

เว็บบอร์ด
ช่วยกันพัฒนา เยี่ยมมากๆ
clip_5ธันวา
ชุมชนเข้มแข็งดีนะ
โคมไฟสวยมาก
ไปหน้ากระทู้รวม >>

 


Web Link 


รายละเอียดของข่าว ในกลุ่ม "เกจิแห่งลุ่มน้ำ"

วัดเหนือวน หลวงปู่นนท์ วราโภ

Imageประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่นนท์ วราโภ


วัดเหนือวน
ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี


๏ อัตโนประวัติ

“พระครูวราโภคพินิต” หรือ “หลวงปู่นนท์ วราโภ” อดีตเจ้าอาวาสวัดเหนือวน ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี พระเถระชื่อดังที่มีอาวุโสสูงสุดของจังหวัดราชบุรี เป็นพระที่มากไปด้วยความเมตตาปรานี และเป็นศิษย์สายพุทธาคมวัดสัตตนารถปริวัตร และวัดลาดเมธังกร แห่งเมืองราชบุรี ที่มีพระเกจิอาจารย์เรืองวิชาอาคมหลายรูป อาทิ พระพุทธวิริยากร (จิตร) เจ้าของเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของเมืองไทย, พระพุทธวิริยากร (อินทร์) ฯลฯ

หลวงปู่นนท์ วราโภ มีนามเดิมว่า นนท์ ศรีจันทร์สุก เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2453 ตรงกับวันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีจอ ณ บ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 1 ต.เตาอิฐ อ.บางแพ (ปัจจุบันขึ้นอยู่กับ ต.วังเย็น) จ.ราชบุรี โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายพลอย และนางทองคำ ศรีจันทร์สุก


๏ ชีวิตในวัยเด็กและการศึกษาเบื้องต้น

ในวัยเด็กเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหนองม่วง (หงษ์วิทยาคาร) ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี และยังเป็นลูกศิษย์วัดอยู่กับ หลวงพ่อเงิน นนโท วัดหนองม่วง ตลอดเวลาที่อยู่วัดได้ปรนนิบัติรับใช้พระเณรพร้อมกับเรียนหนังสือไปด้วย เด็กชายนนท์ ศรีจันทร์สุก เป็นเด็กที่ขยันขันแข็ง เป็นที่รักใคร่ ชื่นชอบ และไว้วางใจของหลวงพ่อเงิน นนโท เป็นอย่างมาก จากนั้นได้เล่าเรียนวิชาโดยหลวงพ่อเงินเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ตั้งแต่วัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคาถาอาคม เวทมนตร์ ไสยศาสตร์ ทั้งสำหรับกันและแก้ นอกจากนั้น ยังได้ศึกษาตำรับตำรายาแพทย์แผนโบราณเพิ่มเติมอีกด้วย จนกระทั่งเด็กชายนนท์ ศรีจันทร์สุก มีจิตใจฝักใฝ่ในทางธรรมยิ่งขึ้น มีอุปนิสัยรักสงบ และดูเด่นและสะดุดตาต่อผู้พบเห็น แตกต่างจากเด็กในวัยเดียวกัน

ต่อมา พระครูใบฎีกาถาวร วัดโสมนัสวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาพักเยี่ยมญาติโยมแถวบ้านหนองม่วง เกิดชอบใจในอุปนิสัยของเด็กชายนนท์ จึงชักชวนให้มาอยู่ด้วยกันที่วัดสัตตนารถปริวัตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ในตัวเมืองราชบุรี) เพราะท่านจะต้องไปจำพรรษาที่นั่น

เด็กชายนนท์จึงได้เล่าเรียนหนังสือที่วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นเวลาถึง 2 ปี หลังจากนั้นท่านเจ้าคุณพระพุทธวิริยากร (ดา) เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร และเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้จัดส่งพระครูใบฎีกาถาวรให้มาช่วยดูแลที่วัดเหนือวน จึงเป็นเหตุให้เด็กชายนนท์ต้องติดตามพระครูใบฎีกาถาวร ผู้เป็นพระอาจารย์ ไปอยู่ด้วย


๏ การบรรพชาและอุปสมบท

ปี พ.ศ.2470 ในขณะที่นายนนท์ มีอายุได้ 17 ปี พระครูใบฎีกาถาวร ผู้เป็นพระอาจารย์ จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรให้ ณ วัดเหนือวน ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระครูอุดมธีรคุณ (ดา) วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นได้บวชเป็นสามเณรแล้ว พระครูใบฎีกาถาวรได้ส่งไปเรียนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม ณ วัดสนามพราหมณ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี สอบได้นักธรรมชั้นตรีในพรรษาแรก

ในขณะที่สามเณรนนท์กำลังเรียนนักธรรมชั้นโทอยู่นั้น พระครูใบฎีกาถาวรเกิดอาพาธหนัก สามเณรนนท์จึงต้องกลับมาปรนนิบัติดูแลพระอาจารย์ จนกระทั่งท่านได้มรณภาพลง นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา สามเณรนนท์ก็มิได้ไปพำนักอยู่พรรษาที่วัดอื่นอีกเลย

Image
หลวงปู่บุดดา ถาวโร


ต่อจากนั้นเมื่ออายุได้ 19 ปี ได้หันมาเรียนทางด้านกรรมฐาน บำเพ็ญทางจิตเพื่อเป็นการกำราบกิเลสที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจ โดยฝากตัวเรียนกรรมฐานกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร แห่งวัดกลางชูศรีเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี พระอริยสงฆ์ที่ทรงคุณด้านวิปัสสนาธุระเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เนื่องจากหลวงปู่บุดดา ถาวโร พร้อมด้วยพระสหธรรมิกได้ธุดงควัตรผ่านมา และจำพรรษาอยู่ที่วัดเหนือวน

ครั้นเมื่อสามเณรนนท์ ศรีจันทร์สุก มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2474 ณ พัทธสีมาวัดเหนือวน ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระพุทธวิริยากร (ดา) วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูเมธีธรรมานุยุต (เม้ย) วัดลาดเมธังกร จ.ราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการเฉื่อย วัดเหนือวน จ.ราชบุรี เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “วราโภ” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ”


๏ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเหนือวน

ครั้นบวชแล้ว ก็จำพรรษาอยู่ที่วัดเหนือวนมาตลอด ต่อมาในปี พ.ศ.2499 พระอธิการเฉื่อย เจ้าอาวาส ได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา ด้วยความศรัทธาชาวบ้านและพระเถระผู้ใหญ่ได้มีบัญชาแต่งตั้งพระภิกษุนนท์ วราโภ รักษาการแทนเจ้าอาวาส ไปพลางก่อนเป็นเวลา 1 ปี จึงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเหนือวน ในปี พ.ศ.2500 จวบจนมาถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลานานถึง 49 ปี

ตลอดเวลาที่หลวงปู่นนท์ วราโภ ได้ปกครองวัดเหนือวน ท่านได้ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรทุกรูป ส่งเสริมการเรียนรู้พระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลี เพื่อเป็นการเรียนรู้พระธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้า เพื่อเป็นรากฐานแห่งการปฏิบัติทางจิตอันเป็นจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนา

เมื่อมีเวลาจะดูแลซ่อมแซมทำนุบำรุงเสนาสนะของวัด และยังได้ดูแลโรงเรียนประชาบาล อันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ชาวละแวกตำบลคุ้งน้ำวน เท่ากับเป็นการตอบแทนชาวบ้านทั้งหลายที่มีต่อท่าน ด้วยการอุปถัมภ์ค้ำจุนโรงเรียนประชาบาลวัดเหนือวนประชาอุทิศ ตลอดมา

Image
หลวงปู่นนท์ วราโภ


๏ การศึกษาพุทธาคมและกรรมฐาน

การศึกษาพุทธาคมของหลวงปู่นนท์ ท่านได้สืบทอดวิชามาจากครูบาอาจารย์หลายรูป นับตั้งแต่เป็นเด็กวัด อาทิ พระพุทธวิริยากร (ดา), พระครูเมธีธรรมานุยุต (หลวงพ่อเม้ย) วัดลาดเมธังกร อ.เมือง จ.ราชบุรี, พระภิกษุชม วัดบางแพเหนือ อ.บางแพ จ.ราชบุรี และอาจารย์พงษ์ พรรณารักษา (ฆราวาส) ฯลฯ

ครั้งยังเป็นสามเณรในสมัยเป็นผู้ใกล้ชิดกับหลวงปู่บุดดา ถาวโร พร้อมด้วยพระมหาเลื่อน ท่านได้ศึกษาด้านการกรรมฐานบำเพ็ญทางจิตจนสำเร็จ

นอกจากนั้นแล้ว ในชีวิตสมณเพศตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยชรา หลวงปู่นนท์ก็ยังมั่นคงในการเจริญกรรมฐานตลอดมา ด้วยเห็นว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้จิตใจหมดจดบริสุทธิ์ได้จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง และอาสวะเครื่องย้อมใจที่ทำให้เกิดโลภะ โทสะ โมหะ ให้สิ้นไปได้

ด้วยเหตุนี้เองทำให้หลวงปู่นนท์เป็นผู้มีกายผ่องใส ใจผ่องแผ้วอยู่ตลอดเวลา เป็นที่ปรารถนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เดินทางมากราบไหว้ท่านถึงวัดกันเป็นจำนวนมาก

บรรดาศิษยานุศิษย์ที่ใกล้ชิดต่างเชื่อว่าท่านเป็นทิพยจักษุ มีเทพคู่บารมีคอยช่วยเหลือ อีกทั้งมีมุขวาจาสิทธิ์ พูดจริงทำจริง และเป็นอย่างที่ท่านพูดเสมอ หลายคนเคยประจักษ์มาแล้ว อย่างเช่นงานพิธีเป่ายันต์เกราะเพชรที่วัดเจ้าอาม หลายปีก่อนนั้นได้นิมนต์หลวงปู่นนท์มานั่งบริกรรมภาวนาประจำทิศ เสร็จพิธีญาติโยมเข้าไปรดน้ำมนต์ พอเข้าไปใกล้บาตรน้ำมนต์ เห็นน้ำมนต์ในบาตรหมุนเป็นเกลียว ทั้งที่ยังไม่ได้พรมน้ำมนต์เลย


๏ การสร้างวัตถุมงคล

หลวงปู่นนท์ ท่านสร้างวัตถุมงคลไว้ไม่กี่รุ่น เหตุนี้ทำให้คนที่อยู่นอกพื้นที่หาบูชายากหน่อย บางรุ่นก็หมดจากวัดไปนานแล้ว อย่างเช่น เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก พ.ศ.2511 หายากมาก นอกจากนี้ยังมี เหรียญกลมเล็ก รุ่น 3 พ.ศ.2530 แต่ที่ยังพอมีเห็นให้บูชาจะเป็นรุ่นหลังๆ อย่างรุ่น 4 รุ่น 5 โดยเฉพาะพระปิดตาสุดยอดเมตตามหานิยม ส่วนพระปิดตาเนื้อผงรุ่นแรกสร้างเมื่อ พ.ศ.2539 ยอดเยี่ยมทางการค้าขายโชคลาภ

ส่วนพระเครื่องรุ่นหลังๆ ที่ได้รับความนิยมสูง เช่น พระสมเด็จอกครุฑเศียรบาตร ผงว่านมหามงคลมวลสาร 108 จากพระเกจิอาจารย์เกือบทั่วประเทศ ขนาดยังไม่ทันปลุกเสกไตรมาสพอลูกศิษย์และญาติโยมรู้เรื่องต่างสั่งจองก่อนหมด ก่อนเปิดให้บูชาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พ.ศ.2543 ของท่าน ส่วนรุ่นสุดท้ายก็คือ รุ่น 8 รอบ 96 ปี ที่สร้างเป็นรูปแบบงานย้อนยุคเหรียญดังวัดสัตตนารถปริวัตร พระเครื่องของหลวงปู่นนท์ กล่าวขานว่า ดีทางเมตตามหานิยม ผสมแคล้วคลาดปลอดภัย มีไว้ไม่อับจน

คณะศิษยานุศิษย์เชื่อมั่นในบุญญาบารมีของหลวงปู่นนท์ ว่ามีพลังจิตตานุภาพในการอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลให้เกิดฤทธิ์อำนาจได้ ทั้งนี้เพราะท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ศึกษาเล่าเรียนวิทยาคมสายตรงจากวัดสัตตนารถปริวัตร และวัดลาดเมธังกร

พระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยและพระเถระผู้ใหญ่ยกย่องนับถือหลวงปู่นนท์ ในเรื่องปฏิปทาว่ามีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ศีลาจารวัตรงดงามเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่พระเกจิอาจารย์วัดดังต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตกมีงานพุทธาภิเษกจะต้องนิมนต์หลวงปู่นนท์ วัดเหนือวน ไปนั่งปรกปลุกเสกวัตถุมงคลอยู่เป็นประจำ

Image
หลวงปู่นนท์ วราโภ


๏ การมรณภาพ

หลังจากถูกโรครุมเร้าจนต้องเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร อยู่ประมาณ 3 เดือน โดยอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

ท่านก็ละสังขารลงอย่างสงบด้วยโรคชรา ในเวลาประมาณ 4 โมงเย็น ของวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2550 ท่ามกลางความโศกเศร้าของศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นยิ่งนัก สิริอายุรวม 96 ปี 9 เดือน 19 วัน พรรษา 76 กำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 11 มกราคม ณ วัดเหนือวน

ถึงหลวงปู่นนท์จะจากไป แต่ชาวบ้านและลูกศิษย์ที่เคารพนับถือทั้งหลายต่างเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านแสดงให้เห็น และสร้างความมั่นใจว่าหลวงปู่นนท์ยังอยู่ในใจ และคอยปกป้องรักษาคุ้มภัยช่วยเหลือทุกคน

รวบรวมและเรียบเรียงมาจาก ::
1. หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 31
คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6 โดย ดุสิต ลิมปวัฒนางกูร
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 16 ฉบับที่ 5959
2. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 1
คอลัมน์ เกจิสยามรัฐ - 13/1/2550

 

คลิ๊กที่ภาพ

คลิ๊กที่ภาพ

คลิ๊กที่ภาพ

คลิ๊กที่ภาพ

เดิมทีกุฏิหลวงปู่นนท์จะอยู่ด้านซ้ายมือ ซึ่งเดิมเป็น 2 ชั้น แต่ตอนนี้เหลือชั้นเดียวแล้ว และ หลวงตางัด ผู้สืบทอดวิชาจากหลวงปู่จำพรรษาอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยกุฏิหลวงปู่ที่สร้างใหม่อยู่ด้านขวา

มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้น สมัยที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ ท่านได้ออกล็อกเกตมาเป็นรุ่นแรก และก็อยู่ในกุฏิหลังเดิม ( ด้านซ้าย ) ซึ่งหลวงปู่นนท์ เมื่อก่อนท่านจำพรรษาที่ชั้น 2 ของกุฏิ ต่อมา ไฟไหม้ กุฏิหลังนี้ในตอนกลางคืน พระในวัด ชาวบ้านต่างแตกตื่นตกใจเพราะหลวงปู่นนท์จำวัดอยู่ด้านในกลัวจะเป็นอะไรไป แต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น หลังจากนั้นสักพัก พระลูกวัด ผู้คนต่างตกตะลึงเห็น หลวงปู่นนท์ เดินลุยไฟออกมา สร้างความดีใจให้แก่พระลูกวัด ชาวบ้าน ที่หลวงปู่ไม่เป็นอะไร และล็อกเกตรุ่นแรก ชาวบ้านมักเรียกกันว่า ล็อกเกตรุ่นลุยไฟ ซึ่งก็เป็นเหตุให้กุฏิหลังนี้เหลือชั้นเดียวด้วย วัดเหนือวนเป็นวัดธรรมยุตนะครับ

กุฏิหลวงปู่หลังปัจจุบันที่ลูกศิษย์พร้อมใจกันสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 2545 หลวงปู่นนท์ ท่านจำพรรษาที่กุฏิหลังนี้ตราบจนท่านละสังขารเมื่อเดือนมกราคม ปี 2550 ที่ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ ฯ

ลวงปู่มรณภาพไปแล้วก็ 2 ปีกว่าแล้ว แต่สังขารท่านก้คงบรรจุอยู่ในโลงมุกเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ ซึ่งตั้งอยู่ในกุฏิหลังเดิมที่หลวงปู่จำพรรษาตลอดจนมรณภาพด้วยโรคชรา สิริอายุ 96 ปี แต่สังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใด คงสภาพแห้งไป

วัตถุมงคลที่หลวงปู่จัดสร้าง มี พระสมเด็จม้วน ( เป็นที่นิยม ) เหรียญรุ่นแรกปี 2511 และสร้างเรื่อยมาจนรุ่นสุดท้าย คือ แซยิด 96 ปี นอกนั้นมี พระกริ่ง พระสมเด็จ พระสมเด็จนะอภิญญา พระอุปคุต พระพิฆเนศ ตะกรุดโทน ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ ผ้ายันต์นางกวัก ฯลฯ ซึ่งวัตถุมงคลล้วนเป็นที่นิยมใน จ.ราชบุรี และต่างจังหวัด และมีประสบการณ์สำหรับผู้ที่ได้เช่าไปบูชา ซึ่งตอนนี้ทางวัดน่าจะพอมีเหลือให้บูชาอยู่สำหรับบางรุ่นและรุ่นสุดท้าย ฉลองอายุ 96 ปี ที่มีเหรียญเต่า ( พิมพ์เหรียญหลวงพ่อจิตร วัดสัตตนารถ ) พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระสีวลี เหรียญหล่อ ซึ่ง มีผงนะอภิญญาของหลวงปู่และเกศาหลวงปู่บรรจุไว้ด้วย ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่ได้สร้างขึ้นในโอกาสแซยิด 96 ปี ดีทั้งพิธีเททองหล่อ ดีทั้งพิธีเสก เสกที่โบสถ์วัดเหนือวนมีหลวงปู่นนท์ และหลวงปู่ม่วง วัดยางงาม ผู้เป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่นนท์ มาร่วมเสก นอกนั้นก็มีพระอุปคุตแบบบูชา พระผง เหรียญหล่อ ผ้ายันต์ซึ่งผงนะอภิญญาของหลวงปู่ท่านทำเองและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก สนใจบูชาวงัตถุมงคลหลวงปู่นนท์ เพื่อนำรายได้มาสร้างเขื่อน ประตูวัด ตามเจตนารมณ์ที่ท่านบอกไว้ ติดต่อสอบถามที่ พระสมุห์สงัด ถิรจิตโต ( หลวงตางัด ) 032 - 374074 วัดเหนือวน ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี


รายงานโดย กำนัน  ( แก้ไขล่าสุด 2010-11-21 )