ค้นหา :
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอจอมบึง Attractions Chom Bueng (4)
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญอำเภอจอมบึง Important Calls Chom Bueng (1)
สถานที่พัก Place To Stay (1)
ร้านอาหาร Place To Eat (1)
ร้านของฝากที่ระลึก Souvenir Shops (1)
แผนที่อำเภอจอมบึง Map of Chom Bueng (1)

ฟังเสียงออนไลน์
สารคดี(เสียง) จังหวัดราชบุรี
  มีต่อ>>

ดู VDO ออนไลน์
สารคดีจังหวัดราชบุรี (1)
สารคดีจังหวัดราชบุรี(2)
ศปภ.จ.รบ. ศูนย์จังหวัดราชบุรี
  มีต่อ>>

 


Web Link 


รายละเอียดของข่าว ในกลุ่ม "แหล่งท่องเที่ยวอำเภอจอมบึง Attractions Chom Bueng"

วัดวาปีสุทธาวาส (ตลาดควาย) Wat Wapeesutthawas

 

วัดวาปีสุทธาวาส (ตลาดควาย)

                วัดวาปีสุทธาวาส เดิมชื่อ วัดใหม่สัทธาราม (ตลาดควาย)  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499  อดีตเคยเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน เมื่อปี พ.ศ 2548 ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราช วัดแห่งนี้เด่นในด้านการแพทย์แผนไทย รักษาได้ทุกโรคด้วยสมุนไพร โดยเฉพาะโรคกระดูก มีน้ำมันเลียงผา สรรพคุณในการต่อกระดูก ซึ่งทำมากว่า 60 ปีแล้ว คิดค้นขึ้นโดยอดีตเจ้าอาวาสนิตย์  ปณุณภาโร เกจิอาจารย์ด้านแพทย์แผนไทย

 

Wat Wapeesutthawas

          Wat Wappsutthawas, previously as know as Wat Maisatharam. This temple established since 1956. During 2005 received the award as the reputation in term of Thai Traditional Medicine, produced from herb especially to treat the bone. It has been produced more than 60 years by the monk who professional in Thai Traditional Medicine.

 


รายงานโดย การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี  ( แก้ไขล่าสุด 2011-08-25 )