ทดสอบ - ออกอากาศ
ค้นหา :
      
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
บ้านสวยน้ำใส (0)
ขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการ (0)
ข่าวหน้า 1 (3)
ข่าวสวัสดิการ (0)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
แผนพัฒนาจังหวัด (1)
ปฏิทินกิจกรรม (1)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (1)
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ (1)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (1)
แผนที่ประเทศไทย (1)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (3)
ประวัติความเป็นมาจังหวัดสมุทรสาคร (1)

เว็บบอร์ด
เรียนศิลปวัฒนธรรมจีนฟรีครับ
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล
เครื่องเกี่ยวข้าว-ศศิธร กลีบบัว
ต้องการ คนช่วยติดป้ายโฆษณา ด่วน
รับประกาศขาย/เช่า บ้าน,ที่ดิน ในเมือง มหาชัย ราคาถูก โทร 08-5353-1899
บ้านใหม่ ให้เช่า กลางเมือง สมุทรสาคร ราคาถูก 5,500 บาท
บ้านใหม่ ให้เช่า กลางเมือง สมุทรสาคร ราคาถูก 5,500 บาท
ให้เช่า บ้านพฤกษา 42 ต้นซอย ตรงข้ามโรงพยาบาลเอกชัย เพียง 5,500บาท
ขายโอ่งน้ำพุ แบบบ้านตระกูลเชง (ละครดอกส้มสีทอง) สวนหน้าบ้านเจ้าสัว
ไปหน้ากระทู้รวม >>

ดู VDO ออนไลน์
ผอ.สคร.4 ราชบุรีเปิดเวทีโครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อมวลชน
ผอ.สคร.4 ราชบุรีให้สัมภาษณ์ท่ามกลางทะเลอันดามัน
สคร.4 ราชบุรี พร้อมคณะสื่อมวลชนออกเดินทาง
สคร.4 ราชบุรีพร้อมคณะสื่อมวลชนเปิดเวทีโครงการสัมมนา(ต่อ)
สคร.4 ราชบุรีพร้อมคณะสื่อมวลชนเปิดเวทีโครงการสัมมนา(ต่อ)
รณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้า 3
สัมมนาสื่อ สคร.4 ราชบุรี ที่บึงฉวากรีสอร์ท
สัมมนาสื่อ สคร.4 ราชบุรี ที่บึงฉวากรีสอร์ท(ต่อ)
การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานภาคประชาสังคม จ.สมุทรสาคร
การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานภาคประชาสังคม จ.สมุทรสาคร (ต่อ)
  มีต่อ>>

 


Web Link 

สำนักข่าวชุมชน แห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2552

ขอให้พี่น้องชาวไทยจงมีความสุขสวัสดี มีตังใช้
รำรวยยิ่งๆขึ้น ตลอดปี พ.ศ. 2552 และปีต่อๆไป
สาธุ...!!

ด้วยความปราถนาดี.....ทีมข่าวชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร...!!
สภาองค์กรชุมชน 9 ตำบล จังหวัดสมุทรสาครรับประกาศนียบัตรจากนายวีรยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  อ่านต่อ>>
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  อ่านต่อ>>
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ร่วมประชุมกับกลุ่มโรงเข้การเกษตรซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  อ่านต่อ>>
  การเสวนาเวทีวุฒิสภาประชาชน
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับ สภาทนายความ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(คคส.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เมื่อ 3 ก.พ.2552
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 306 - 308 ชั้น 3
อาคารรัฐสภา 2
เวลา 07.30-18.00 น.
เรื่อง 6 เดือนกับพระราชบัญญัติ
วิธีการพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร
ชี้แจงสาระสำคัญของโครงการเสวนาโดย

นายตวง อันทะใชย รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สองและเลขานุการ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง


ผู้บรรยาย


โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ
จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายถึงเจตนารมณ์พระราชบัญญัติพิจารณาคดีผู้บริโภค ว่าเป็นกฎหมายใหม่ ที่ผู้บริโภคได้คุ้มครองสิทธิ์ด้านสุขภาพ หากได้รับเสียหายจากการรับบริการจากทางการแพทย์ สามารถร้องต่อศาลได้โดยตรงไม่ต้องมีทนายความ
คุณบุญยืน ศิริธรรม แกนนำศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม อภิปรายเกี่ยวกับคนไข้ต้องเสียชีวิตจากการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบชดใช้
  พิธีเปิดโครงการค่ายชีวิตใหม่ให้ผู้ถูกคุมประพฤติ
เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2552 นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายชีวิตใหม่ผู้ถูกคุมประพฤติที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ดูภาพและข่าวรายละเอียดใน หัวข้อข่าวรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ
  กอรมน.อบรมสมาชิกปฏิบัติการด้านการข่าว ปี 2552
วันนี้(25 ก.พ.2552) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.สมุทรสาคร เปิดโครงการอบรม "สมาชิกปฏิบัติการด้านการข่าวประจำปี 2552 (สปข.52) ทำพิธีเปิดโดย นายอภิชาติ โตดิลกเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดูภาพและรายละเอียดข่าวในหัวข้อพลังอาสาพัฒนาชุมชน
มหกรรมสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์เมืองนนท์ครั้งที่ 1 เลื่อนวันจัดงานจาก วันที่ 2-8 มีนาคม 52 เป็น วันที่ 9- 15 มีนาคม 52  อ่านต่อ>>
  รวมพลคนเงินล้าน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดการอบรมประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพือนำไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนดูรายละเอียดข่าวและภาพในหัวเรื่องกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯลฯ เมื่อวันที่ 20 - 21 ก.พ. 2552
ณ ภัตราคารนิวรสทิพย์ ในการอบรมครั้งนี้ มี
นายศิริชัย พุทธศิริ ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนหมู่ 5 พัฒนา(นิติบุคคล) แกนนำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติภาคกลางตะวันตก ได้เข้าอบรมในโครงการนี้ด้วย ดูรายละเอียดภาพและข่าวในหัวเรื่องกองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ
  โครงการพัฒนาศักยภาพกองเลขาสวัสดิการชุมชนภาคตะวันตก
เมื่อวันที่ 22-24 ก.พ.2552 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) ได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกองเลขาสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันตก 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยมีอาจารย์วิเชียร บัวซ้อน ได้รับเกียรติ ให้เป็นผู้เปิดเวทีโครงการฯในครั้งนี้ ดูรายละเอียดข่าวและภาพในข่าวสวัสดิการ
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สมาคมเครือข่ายกองทุนและชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2552 ณ โรงแรมเวลนนครปฐม
จ.นครปฐม สมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย ที่ตั้งสำนักงานอยูที่ .นครปฐม ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2552 นายกสมาคมฯ ได้อ่านรายงานให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วขอเชิญเป็นประธานเปิดเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2552 ดูรายละเอียดข่าวและภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ
  การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันตก
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2552 ณ.สำนักงานปฏิบัติการชุมชนภาคตะวันตก จ.ราชบุรี ได้มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันตก เกี่ยวกับเรื่อง
-การจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน
-ความคืบหน้าการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชน
-การเลือกผู่แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
-สรุปผลงานการสัมมนาการขับเคลื่อนงานสวัสดิ
การชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันตก ปี 2551
ณ.กินเนอร์รีรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เมื่อ 22- 24 ก.พ..2552
-ความคืบหน้าการจ่ายงบประมาณและการสมทบ
กองทุน
-รายงานความคืบหน้าของแต่ละจังหวัด
-โครงการการพัฒนาศักยภาพกองเลขาภาคกลาง
ตอนบนและตะวันตก
-พัฒนาโครงการสวัสดิการชุชนท้องถิ่นระดับภาค

รายงานข่าวโดย นายพันธุ์สาคร
  เพิ่มศักยภาพสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
การสัมมนาสื่อชุมชนระดับชาติ
เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2552 เครือข่ายสื่อชุมชน 5 ภาค
ณ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)
นายสาธิต วงศ์หนองเตย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นเกียรติและรับเรื่องข้อเรียกร้องของเครือข่ายสือชุมชน 5 ภาคเสนอต่อรัฐบาล
นายมณเฑียร สอดเนื่อง
ประธานอำนวยการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงานสรุปและยื่นข้อเสนอของเครือข่ายสื่อชุมชน 5 ภาค
เปิดเส้นทางสื่อชุมชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ
จุดประกายความคิด เป้าหมายของสื่อชุมชนแห่งชาติ
เปิดการสัมมนาโดย คุณหญิงสุพัตรา มาสดิตย์
ที่ปรึกาษานายกรัฐมนตรี และนายสาธิต วงศ์หนองตย
ในวันนี้(10 มี.ค.2552) ณ ห้องประชุมใหญ่ของสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน(องค์กรมหาชน) นางวิภาศศิ ช้างทอง พิธีกร
ได้กล่าวถึงการเปิดเวทีสัมมนาสื่อชุมชนแห่งชาติขึ้นก็เพื่อที่จะเสนอขอเรียกร้องจากรัฐบาลนั้นจุดประสงค์ของสื่อชุมชนแห่งชาติต้องการอะไรบ้าง ขอให้ช่วยกันดิดไว้เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสาธิต วงศ์หนองเตย และก่อนที่จะมีผู้ดำเนินรายการจะมาขึ้นเวทีเสวนา มีวงดนตรีแมลงสาปมาร้องเพลงเพื่อชีวิตให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังรับชม ผู้ร้องนี้ก็เป็นนักวิทยุชุมชนคนหนึ่งด้วย
ดนตรีวงแมลงสาปกำลังร้องเพลงเพื่อชีวิทให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับชมรับฟังด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่น
คณะวิทยากรผู้อภิปรายได้แก่ท่านต่อไปนี้จากซ้ายมือคือ
ดร.พันเอก นที สกุลโรจน์ ประธานคณะทำงานกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน กทช.
นายชวรงค์ ลิมปปัทปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน นางวิภาศศิ ช้างทอง พิธีกรผู้ดำเนินรายการ
นายปาฏิหารย์ บุญรัตน์
ผู้แทนสื่อวิทยุชุมชนภาคใต้
นายธัมมสัญญ์ อุมเอิบ
ประธานคณะทำงานสื่อชุมชนแห่งชาติ
คุณวิภาศศิ ช้างทอง ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยพิธีกร ได้พูดถึงการให้จัดทำข้อเสนอชุมชนและรัฐต่อรัฐบาล มีวิทยุชมชนเป็นแกนนำโดยมีหลักในการนำเสนอ 3 ประการ คือ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 2 ดำเนินการโดยไม่แสวงหากำไร 3 ดำเนินการในชุมชนเอง
ผู้สื่อข่าวชุมชนเครื่อข่ายสื่อชุมชน 5 ภาค กำลังฟังคำอภิปรายอย่างตั้งอกตั้งใจ จากนายธัมม์สัญญ์ อุ่มเอิบ
ว่าขณะนี้ภาคกลางตอนบนและตะวันตกได้มีการออกข่าวทาง Internet ให้ทั่วทุกภาคและทั่วโลกล้ว และจัดตั้งสำนักข่าวชื่อ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ โดยได้มีการจดทะเบียนเป็นการถูกต้อง
สื่อข่าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำสื่อศิลปและวัฒนธรรมการต่อสู้ในสมัยโบราณ โดยใช้ มีดดาบ ง้าว เดาะ กระบอง มวยไทย ต่อสู้กับข้าศึกศัตรู เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยของให้อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้
มาแสดงให้พี่น้องสื่อเครือข่ายสื่อชุมชน 5 ภาค ได้รับชม โดยเป็นไปอย่างน่าหวาดเสียวและตื่นเต้น
แบ่งกลุ่มแต่ละสื่อ ดังนี้ กลุ่มสื่อหนังสือพิมพ์ กลุ่มวิทยุชุมชน กลุ่มสื่อทางอินเตอร์เนต เพื่อระดมความคิดเห็นตามที่มีโจทย์ให้ข้างบน ที่เห็นในภาพกลุ่มสื่อทางอินเตอร์เนตกำลังระดมสมองแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่โจทย์ให้มาตอบ เพื่อเป็นการนำเสนอต่อรัฐบาล
หลังจากการเลิกประชุมในวันที่ 10 มี.ค.2552 และได้รับประทานอาหารเย็นแล้ว ได้มีวงดนตรีเพื่อชีวิตมาแสดงให้พวกเราได้ดูและฟังเพลงอันไพเราะ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเคร่งเครียดในการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นแล้ว
วันที่ 11 มี.ค.2552 นายสาธิต วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับผู้เข้าประชุมเสวนาเครือข่ายข่าวชุมชน5 ภาค
รัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี นายสาธิต วงศ์หนองเตย รับหนังสือเสนอข้อเรียกร้องตามที่เครือข่ายสื่อข่าวชุมชน 5 ภาค ต้องการ เพื่อนำสู่รัฐบาลพิจารณา ท่านรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวว่าขอเรียกร้องที่เสนอมานี้เป็นสิ่งที่โดนใจตัวท่านเองเป็นอย่างมากและเห็นควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการให้ยาหอมแก่พวกเราไว้ก่อน เสร็จแล้วเดินทางกลับเวลาประมาณ 15.00 น.
  โครงการฝึกอบรมการประนอมข้อพิพาท
เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2552 นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี โครงการฝึกอบรมการประนอมข้อพิพาท อาสาสมัคร สคช.,อาสาสมัครข้าราชการใสสะอาดและเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร(สคช.)เ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 12 -13 มี.ค.2552 เป็นเวลา 2 วัน ณ.โรงแรมเซ็นทรัลเพลช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีผู้เข้าประชุมจำนวน 200 คน ดูภาพและข่าวในเรื่องกองทุนหมู่บ้านฯ
  ประชุมสรุป ยุทธศาสตร์องค์กรการเงินจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2552 ณ.ศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน ตำบลอ้อมน้อย เจ้าหน้าที่ พอช.(คุณหยก) และคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น, องค์กรการเงินและศูนย์การเรียนรู้ กำลังประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงาน


รายงานข่าวโดย นายพันธุ์สาคร
  ประชุมวางแผนการทำงานของ สบท.
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2552 ณ.ศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชนตำบลอ้อมน้อย ได้มีการประชุมวางแผนและกำหนดปฎิทินการทำงานของคณะทำการ สบท. โดยมีคุณอรุณรัตน์ น้อมนพ ผู้แทน สบท.จังหวัดสมุทสาครมีคณะทำงานจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ มี อำเภอเมือง
อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมประชุม

  งานวันผู้สูงอายุของอำเภอกระทุ่มแบน
เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2552 นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของอำเภอกระทุ่มแบน ที่วัดสุวรรณาราม ตำบลแคราย
ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอกระทุ่มแบนกล่าวรายงานต่อนายอำเภอกระทุ่มแบน มีข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและอดีต สส.นายอุดร ไกรวัฒนุสรณ์ มาร่วมงานในครั้งนี้(ดูรายละเอียดข่าวและภาพในเรื่องสวัสดิการ)
  สบท.สมุทรสาคร ตั้งซุ้มให้ความรุ้และรับการร้องเรียน
เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2552 ในวันพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่วัดสุวรรณาราม(วัดแคราย)
คุณอรุณรัตน์ น้อมนพ ผู้แทน สบท.จังหวัดสมุทรสาคร
และคณะทำงานคุณนพรัตน์ สมจารี คุณปรีชา พุ่มพฤกษา คุณสุกัญญา พุ่มพฤกษา และคุณปณิดา ว่องทะเล ได้มาเปิดซุ้มประชาสัมพันธ์และให้บริการรับการร้องเรียนจากประชาชนในครั้งนี้ด้วย (ดูรายละเอียดข่าวและภาพในเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค)
  บุกอีกแล้วตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค 7 ภูมิภาค
วันนี้ (26 มี.ค.2552) ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค 7
ภูมิภาค เดินทางมาทีสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือ สบท. ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ณ.ซอยสายลม ถ.พหลโยธิน กทม. เพื่อเข้าพบ พลเอก ชูชาติ
พรหมประสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอแสดงความขอบคุณ กทช.ต่อมติห้ามผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเรียกเก็บค่าต่อคู่สายโทรศัพท์ (อ่านต่อเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค)

รายงานข่าวโดย นายพันธุ์สาคร
  เพิ่มแนวรุกพลังสื่อชุมชนแห่งชาติครั้งยิ่งใหญ่
เมื่อวันที่ 27 - 28 มี.ค. 2552 ณ.อบต.ประศุก
อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาองค์กรชุมชน พอช. และสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ ได้มีการเปิดประชุมสัมมนาร่วมกัน
เป็นการประชุมครั้งที่ยิ่งใหญ่ โดยมีนายมณเฑียร สอดเนื่อง ประธานอำนวยการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ เป็นผู้เปิดพิธีการประชุมสัมมนา ในการ
สัมมนาครั้งนี้มีบุคคลสำคัญฝู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สื่อข่าว
ชุมชนแห่งชาติเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 ท่าน
น.ส.สมคิด คำวิจิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก (ผู้ที่กำลังถือไมค์) ได้กรุณาเอื้อเฟื้อให้ห้องประชุม ของ อบต.ประศุกเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาครั้งนี้ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นายไกรลาศ รัตนโอฬาร นายอำเภออินทร์บุรี ได้กรุณาให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมกับคณะสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย
ครั้งนี้นายธัมม์สัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ ได้มอบบัตรประจำตัวนักข่าว และเสื้อนักข่าวสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติกิติมศักดิ์ให้แก่ท่านนายอำเภอ ท่านได้ห้อยบัตรนักข่าวและสรวมเสื้อนักข่าวของสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติอย่างสง่างาม
โครงสร้างคณะผู้บริหารสำนักข่าวชุมชนแห่งชาติ
แนวทางการเชื่อมโยงสื่อชุมชนแห่งชาติ
ผู้สื่อข่าวชุมชุนแห่งชาติทำการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นในด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ เป้าหมาย และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดการเข้มข้นและตกผลึกเพื่อจะนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาสนับสนุน

หลังจากการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นกันอย่างขมักเขม้นเสร็จแล้วก็เกิดอาการหิวครับ กองทัพต้องเดินด้วยท้อง พวกชาวสื่อชุมชนก็เช่นเดียวกัน ต้องรับ
ทานอาหาร

โดยเฉพาะคุณบอลเหนื่อยมาก ๆ เพราะต้องทำงาน
หลายอย่างเลยนำขบวนหม่ำก่อน พวกเราก็ต้องตามมาติดๆกันละครับเพราะหิวเช่นกัน
หลังจากการปิดประชุมสัมมนาผู้สื่อข่าวชุมชุน สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติแล้ว ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันและมีอุดมการว่าเราจะร่วมความคิดเป็นหนึ่งเดียวและไปแนวทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่


รายงานข่าวโดย นายพันธุ์สาคร
  เปิดเวทีสภาผู้บริโภค
เมื่อ 30 มี..ค.2552 คณะทำงานคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคืชทางด้านโทรคมนาคม ได้เปิดเวทีสภาผู้บริโภค
ณ.เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้ารับฟังคำบรรยายจำนวน 80 คน โดยมีนายกฤษ์ตภัทร ชำนาญวาด รองนายก
เทศมนตรี เทศบาลตำบลสวนหลวง เปิดเวทีการประชุม (อ่านต่อข่าวคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค)
  การมีส่วนร่วมของ อปท.กับกลุ่มองค์กรประชาชน
วันนี้ (14 พ.ค.2552) เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
ตัวแทนประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน
120 คน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดจำนวน 30 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่
14 - 18 พ.ค.2552 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในโครงการมีความรู้ถึงบทบาท หน้าทีและความสำคัญของประชาชนกับการมีส่วนร่ามในการพัฒนาท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช
2550 อีกทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนให้มีความเข้มแข็งและนำความรู้ที่ได้รับ มาปฎิบัติงานและช่วยเหลือการดำเนินงานของภาคราชการและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายงานข่าวโดย นายศิริชัย พุทธศิริ
  ตำบลสวนหลวงจัดทำสวัสดิการชุมชนตำบล
เมื่อ 12 ม.ค.2553 ที่ศูนย์ประสานงานจังหวัดสมุทรสาคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร อ.วิมาน จิ๋วเจียม เลขานุการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง ได้เดินทางมาขอทราบวิธีการจัดดำเนินการจัดทำสวัสดิการตำบล โดยมีนายศิริชัย พุทธศิริ เป็นผู้ให้การแนะนำและวิธีการจัดทำระเบียบข้อบังคับ อ.วิมานฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีพร้อมจะไปจัดทำสวัสดิการชุมชนตำบลสวนหลวง

รายงานโดย ศิริชัย พุทธศิริ


ผู้บริหารเว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
 
UserName
Password