ค้นหา :
 
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
วัดเขาตาคง (1)
ทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาท ครั้งที่ ๔ (1)
กฐินสร้างเมรุเพิ่มเติมสำหรับบ้านแยง โคกเก่า หนองยาว ตระเปียงเวง (1)
สมทบทุนสร้างศาลานิทรรศการข้อมูลมรดกทางศิลปวัฒนธรรมโคกปราสาทตำบลกระเทียม (1)
วัดศิลาอาสนาราม (1)
ปริวาสกรรมวัดถ้ำผาไทรม จรัสม บัวเชด (3)
ทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาทครั้งที่ ๓ (6)
ผ้าป่าสร้างเมรุบ้านแยง หมู่ที่ ๓ ตำบลกระเทียม (1)
ผ้าป่าตั้งสถานีวิทยุชุมชนพุทธอุทยานวัดปราสาทมีชัย (6)
ผ้าป่าสร้างศาลาบ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระเทียม (1)
วัดอินทราสุการาม (2)
ทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาท ตำบลกระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (2)
วัดด่านช้างเผือก บ้านโนนสง่า ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (1)
วัดเต่าทอง บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (1)

ฟังเสียงออนไลน์
เพลงพระองค์แรก
รนาเคาะห์ แต่งสุขสันต์ ร้อง สุขสันต์-มนต์ชัย
กรออะโมโน็วตาเคิง็ แต่ง/ร้อง หนุม กะลาไทย
ซอสิ้นมนต์คนสิ้นใจ สุขสันต์แต่ง มนต์ชัยร้อง
เพลงสัญญาประชาธิปไตย แต่ง-ประดิษฐ์ ดีรอบ ดนตรี-แม็ป / มณี ร้อง-กระเทียมรวมศิลป์
ชวนน้องเข้าาครัว หลวงพี่สมัยแต่ง สมานมุมทองร้อง
คำสอนก่อนสิ้นใจ ประดิษฐ์ แต่ง ประสบโ
เพลงเลือกตั้งโปร่งใส ประดิษฐ์ แต่ง GRS.กระเทียมรวมศิลป์ ร่วมร้องรณรงค์
เพลงสัมพันธ์รักที่ช่องจอมสนธยาแต่ง ประสบโชคทรัพย์ร้อง
ดนตรีเพลงสัญญา แม็บ / มณี
  มีต่อ>>

เว็บบอร์ด
โครงการปลูกต้นไม้ตำบลกระเทียม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕๐๐ ต้น
งานป๊ใหม่ไร้แกลกอฮอล ครั้งที่1
เกษตรอินทรีย์เมืองสุรินทร์
ต้องการปลูกต้นกาแฟ ๙๘๕ ต้นในงานทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาทตรั้งที่ ๔
สนับสนุนกิจกรรมทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาท ครั้งที่ ๔
บริการดีดี
บริการดีดี
ย้ายปลัดกระทรวง พม. สลับกับ ท่านวิเชียร ที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำ
เทสการปีใหม่ที่ตำบลกระเทียม ส่งท้ายปี ๕๔ ต้อนรับปี ๕๕
ทำดีปีใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ แด่พ่อหลวง ที่โคกปราสาท ครั้งที่ ๓
ไปหน้ากระทู้รวม >>

ดู VDO ออนไลน์
เวทีประกวดหนุ่มสาวชาวกวย วันสารท ตำบลกระเทียม 3
วันสารท ตำบลกระเทียม 2
วันสารท ตำบลกระเทียม 1
dnetwork07072554
  มีต่อ>>

 


Web Link 


รายการข่าว ในกลุ่มข่าว "วัดเขาตาคง"

ภาพวัดเขาคาคง   - รายงานโดย ประดิษฐ์ ดีรอบ  ( แก้ไขล่าสุด 2012-02-29 )