ค้นหา :
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
ความคืบหน้าสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม เมษา๕๗ (2)
สถานะสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม (1)
ผู้เดือดร้อนเรื่องที่ดินตำบลกระเทียม ปลายปี ๕๖ (2)
แบบติดตามความก้าวหน้าองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ (22)
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม ๕๕-๕๖ (5)
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2)
ทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาท ครั้งที่ ๔ (8)
ปราขญ์ชาวบ้านตำบลกระเทียม (1)
ภาพกิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม (2)
ที่ดินตำบลกระเทียม ๕๕ (13)
รายงานตำบล กระเทียม ๒๕๕๕(๕) (1)
รายงานโครงการตำบลจัดการตนเองตำบลกระเทียม๕๔(๔) (2)
แบบประเมินสถานะตำบลกระเทียม๕๕(๓) (1)
แบบติดตามสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม(๒) (1)
๑..แบบติดตามความก้าวหน้าองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม ๕๕(๑) (56)

ฟังเสียงออนไลน์
เพลงพระองค์แรก
รนาเคาะห์ แต่งสุขสันต์ ร้อง สุขสันต์-มนต์ชัย
กรออะโมโน็วตาเคิง็ แต่ง/ร้อง หนุม กะลาไทย
ซอสิ้นมนต์คนสิ้นใจ สุขสันต์แต่ง มนต์ชัยร้อง
เพลงสัญญาประชาธิปไตย แต่ง-ประดิษฐ์ ดีรอบ ดนตรี-แม็ป / มณี ร้อง-กระเทียมรวมศิลป์
ชวนน้องเข้าาครัว หลวงพี่สมัยแต่ง สมานมุมทองร้อง
คำสอนก่อนสิ้นใจ ประดิษฐ์ แต่ง ประสบโ
เพลงเลือกตั้งโปร่งใส ประดิษฐ์ แต่ง GRS.กระเทียมรวมศิลป์ ร่วมร้องรณรงค์
เพลงสัมพันธ์รักที่ช่องจอมสนธยาแต่ง ประสบโชคทรัพย์ร้อง
ดนตรีเพลงสัญญา แม็บ / มณี
  มีต่อ>>

เว็บบอร์ด
โครงการปลูกต้นไม้ตำบลกระเทียม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕๐๐ ต้น
งานป๊ใหม่ไร้แกลกอฮอล ครั้งที่1
เกษตรอินทรีย์เมืองสุรินทร์
ต้องการปลูกต้นกาแฟ ๙๘๕ ต้นในงานทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาทตรั้งที่ ๔
สนับสนุนกิจกรรมทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาท ครั้งที่ ๔
บริการดีดี
บริการดีดี
ย้ายปลัดกระทรวง พม. สลับกับ ท่านวิเชียร ที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำ
เทสการปีใหม่ที่ตำบลกระเทียม ส่งท้ายปี ๕๔ ต้อนรับปี ๕๕
ทำดีปีใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ แด่พ่อหลวง ที่โคกปราสาท ครั้งที่ ๓
ไปหน้ากระทู้รวม >>

ดู VDO ออนไลน์
เวทีประกวดหนุ่มสาวชาวกวย วันสารท ตำบลกระเทียม 3
วันสารท ตำบลกระเทียม 2
วันสารท ตำบลกระเทียม 1
dnetwork07072554
  มีต่อ>>

 


Web Link 


รายละเอียดของข่าว ในกลุ่ม "ทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาท ครั้งที่ ๔"

บันทึกความคืบหน้าการเตรียมงานทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาทครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ หัวหน้าสำราญ ยิ้มชื่น ศูนย์พัฒนาสังคมที่ ๖๗ สุรินทร์ เสนอให้ทำผ้าป่าสร้างห้องน้ำ และ อาคารโปร่งอเนกประสงค์ สำหรับหลบแดดหลบฝน และจัดนิทรรศการข้อมูล หรือศูนย์ประสานงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งเชิญคุณวริสราลี  แก้วปลั่ง นายกสมาคมพัฒนาองค์กรชุมชน หากรรมการผ้าป่าให้ด้วย

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๕๕ เชิญวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมขอให้ท่านแจ้งขอเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการหรือรองประธานตามความเหมาะสม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๕๕ คุณเสริมศักดิ์ พุ่มมาลา แจังว่าคุณกร ยินดีร่วมจัดมวย / จะเชิญ จอมยุทธ ร่วมจัดกิจกรรมสวนสนุกด้วย / วิทยุชุมชนคลื่นสุขสานใจ จะเชิญกลุ่มจิตอาสาบ้านแยงจัดขันโตกคาเฟ่การกุศล

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๕๕ ประดิษฐ์ ดีรอบ วางแผนว่าจะจัดประชุมวางแผนการจัดงาน ๒ ขั้นตอน คือ                                                                                                           ๑..ประชุมวางแผน/กำหนดหน้าที่จัดทำผ้าป่าหาทุนและประชาสัมพันธ์    ๒..ปรับเปลี่ยน/กำหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ขอเสนอให้ ดีเจคลื่นสุขสานใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ฟังเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานไปในตัว

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

คุณเสริมศักดิ์ พุ่มมาลา แจ้งว่า ค่ายมวย บ้านกระเทียมประสงค์จะร่วมจัดมวยด้วย เสนอว่าน่าจะมีการขายบัตรแข็ง / เสนอให้ติดต่อจอมยุทธ บ้านโคกทม จัดสวนสนุกร่วมด้วย / ผ้าป่าน่าจะรีบดำเนินการ ถ้าไม่ต้องหารายชื่อกรรมการ ก็พิมพ์ ซองเล็กอย่างเดียว จำนวน ๓๐๐๐ ใบ แบ่งสาย แต่ยังไม่ได้สรุปอะไร เพราะต้องประชุมผู้ดำเนินการหลักตามที่ได้สรุปบทเรียน งานฯครั้งที่ ๓ ก่อน

คุณวรรณา ทบทวนบทบาทตัวเอง หารือแนวเพลง เสนอความหลากหลาย หรืออาจจะเป็นกันครึม แต่ยังไม่สรุป

เครื่องเสียง คุณสุขสันต์ ยังไม่สรุปว่าเป็นของใคร ตอนนี้ต้องเริ่งผ้าป่าก่อน

ประดิษฐ์ โทรศัพท์ หาผู้ใหญ่น้อย รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด อย่างน้อยที่สุดก็ใช้ชื่อสภาฯเป็นเจ้าของการจัดงาน

๓๑ ตุลา ๕๕ ประดิษฐ์ ดีรอบ ถางต้นสาบเสือ บริเวณ สระโบราณใหญ่ และ สระลำเจียก พอเหนื่อย ได้นิดเดียว นำซองกฐินไปแจกพระวัดปราสาทมีชัย หลวงพ่อพอยบอกว่า ต้องนึกถึงค่าตอบแทนผู้ร่วมจัดงานบ้าง หลวงพ่อปรพประกอบเสนอว่าควรจะมีพระสงฆ์ คอยพรมน้ำมนต์ให้ผู้มาทำบุญ เขาจะได้ศรัทธา ที่เหลือ ๕ ซอง นำไปให้พี่ทวก และมอบทั้งหมดที่รับบริจากแล้วให้พี่ทวกทั้งหมด เพื่อจะได้นำไปมอบให้ เสริมศักดิ์ที่สถานีวิทยุเพื่อจะได้วางแผนงานจัดงานปีใหม่ด้วย เลยไปคุยกับคุณละอองเพื่อคุยเรื่องปีใหม่

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ได้มีการลงมติ อนุมัติงบประมาณให้สภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียมจัดทำโครงการ “ บริโภคดีสุขภาพดีปีใหม่ไร้โรคาที่โคกปราสาท” ประกอบงานทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาทครั้งที่ ๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้หมู่บ้านที่มีสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม ๑๖ หมู่บ้านและ หน่วยงานภาคี ๔ หน่วยงาน รับผิดชอบเตรียม อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร และ บริการพร้อมข้อมูล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการในรูปแบบโรงทาน และ ซื่อกลับบ้าน เมื่อออกจากห้องพิจารณา ประดิษฐ์ รีบไปแจ้งข่าวให้เสริมศักดิ์ ประธานสื่อชุมชนแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ตำบลกระเทียมทราบทันที และ เสริมศักดิ์ให้ประดิษฐ์รีบทำรายละเอียดผ้าป่า โดยไม่ต้องใส่ชื่อประธาน กรรมการ หรือผู้ดำเนินการ ตกลงกันว่าทำในนาม สภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม และองค์กรที่กว้างกว่าดำบลกระเทียมที่ประดิษฐ์ ต้องรับผิดชอบอยู่ ได้แก่  

๑..เครือข่ายผู้ประสานงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และหัตถกรรมอีสานตอนล่าง ๘ จังหวัด รับผิดชอบ ฐานะเลขานุการกรรมการบริหาร

๒.. เครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสุรินทร์  รับผิดชอบฐานะ ประชาสัมพันธ์

๓.. เครือข่ายไกล่เกลี่ยปรองดองสมานฉันท์อำเภอสังขะรับผิดชอบฐานะ ประธานเครือข่ายฯ

๔.. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอสังขะ รับผิดชอบฐานะ ประชาสัมพันธ์  และ

๕..สื่อชุมชนแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ รับผิดชอบฐานะ นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อวีดีทัศน์ และ รายการโทรทัศน์

๑๒ พ.ย. ๕๕ ปรับปรุงชุด กิจกรรม / กำหนดการ และ ค่าใช้จ่าย งานทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาท ครั้งที่ ๔ ออกแบบชุดเอกสารหาเจ้าภาพร่วมสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งประกอบด้วย

-บัญชีรับ-จ่ายงานทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาทครั้งที่ ๓

            -วัตถุประสงค์ / กิจกรรม / กำหนดการ และ ค่าใช้จ่าย งานทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาท ครั้งที่ ๔           พร้อม บัญชีธนาคาร                                                                 

            -บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม และ เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง

            -รายการการมีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตอาสาของผู้ประสานงานจัดงานฯ (นายประดิษฐ์  ดีรอบ )

            -คณะผู้ถอดบทเรียนการจัดงาน ฯ ครั้งที่ ๓ และวางแผนงานฯ ครั้งที่ ๔ ชุดแรก และ

            -รายงานความคืบหน้า ในการประสานงาน (เอกสารชุดนี้)

๒๕ พ.ย.๕๕ คุณเสริมศักดิ์แจ้งว่าทีมมวยถอนตัว

๒๘ พ.ย. ๕๕ โหเฮง แทรคเตอร์ มอบ ให้ประดิษฐ์ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม จ่ายแล้วคือ ไฟสำนักงานกระเทียมรวมศิลปะ ๕๐๐ บาท ซื้อกระดาษ A 4 ๒๔๐ บาท ๒ รีม ๓๖๐บาท ประดิษฐ์ ใช้ส่วนตัว

๒๙ พ.ย.๕๕  ประชุมวิสาหกิจชุมชนอำเภอสังขะ ได้แจกเอกสารเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานทำดีปีใหม่ ฯ ดังนี้ นายอำเภอสังขะ ฝากกับ ป.ใหญ่ เจรจาเชิญ ป.ใหญ่ เป็นผู้ร่วมจัดงาน และ สวมใส่ แต่งกายด้วยผ้าไหม ตำบลกระเทียม แต่ไม่ได้รับการยืนยัน ส.ส.สมบัติ ศรีสุรินทร์ ส่งกับเลขาฯ เกษตรอำเภอ  สำนักงานบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ บริษัทนิวัฒน์การเกษตร ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอสังขะ ประธานสภาผู้แทนเกษตรกรอำเภอสังขะ และ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลทุกตำบลอำเภอสังขะ  คุณศริประภา เจริญศิริขวัญ ผู้แทนบริษัทนิวัฒน์การเกษตร มอบกล้ากาแฟ มูลค่าต้นละ ๓๐ บาท จำนวน ๒๐ ตัน ไว้ให้ประดิษฐ์ปลูกเพื่อการศึกษาที่โคกปราสาท พ่อประเสริฐ สำเร็จกิจ  และ คุณรวงศร เหิมหาญ มอบเงินให้เป็นค่าดำเนินการ คนละ ๑๐๐ บาท

๑๑ ธันวาคม ๕๕ ครูพร (ชุติมาภรณ์) และคุณรวงศร เหิมหาร ผู้แทนบริษัท นิวัฒน์การเกษตร เสนอร่วมจัดนิทรรศการ ซุ้มกาแฟอร่อย ขายต้นกล้ากาแฟคาปูชิโน ต้นละ ๓๐ บา บริจาคร่วมจัดงาน ๕ บาท    ผอ.สมเจตน์ แจ้งประดิษฐ์ว่า สามารถร่วมจัดกิจกรรมอาหารสุขภาพได้วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๕

๒๐ ธ.ค. ๕๕ คุณจร ครูร่างทรงบ้านตระเปียงเวง ร่วมจัดพิธีไหว้ครู วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๕ และ ตกลงกับประดิษฐ์ว่าถือเป็นการเซ่นไหว้ขอเจ้าที่ใช้พื้นที่จัดงานปีใหม่ไว้เลย

๒๑ ธ.ค.๕๕ เจ้าหน้าที่ อบต.กระเทียมที่รับผิดชอบกองทุนสุขภาพตำบล แจ้งนายประดิษฐ์ ว่า โอนเงินให้ไม่ทันจัดงาน ปีใหม่ เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลสะกาดร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพสตรีด้อยโอกาสตำบลสะกาด

๒๔ ธ.ค. ๕๕ ประดิษฐ์  ดีรอบ และ คุณเอกวิทย์ เผ่าเอี่ยม เหรัญญิกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลอำเภอสังขะ เข้าพบและเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  นายวิเชียร เดินทางร่วมงานวันไหว้ครู บวงสรวง และสำรวจบริบทปราสาทมีชัย เพื่อหาทางสร้างมูลค่าด้านต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายภาคีในพื้นที่  แต่ให้ทางเรายืนยันความตั้งใจอีกครั้ง

๒๕ ธ.ค.๕๕ คุณ สมชาย อินเสก ร้าน สังห์ทองสังขะ และ ช่องจอม ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ตกปลา ราษฏรบ้านหมื่นชัย เป็นเจ้าภาพกิจกรรม ประกวดร้องเพลงและรำวงย้อนยุค ด้วยการรับผิดชอบค่าเวทีและเครื่องเสียงวันที่ ๑ มกราคม ๕๕

๒๗ ธ.ค.๕๕ ประดิษฐ์  ดีรอบ ได้รับ กล้ามะพร้าว ๓ ต้น กล้าหมากเตี้ย ๔ ต้น ปลูกริมสระ บัว  คุณสนัญญาพิณ พรมบุตร ผู้จัดการอลังการงานไหมครั้งแรก  แจ้งทางโทรศัพท์ ว่าจะกลับมาช่วยดำเนินการจัดการแสดงอลังการงานไหมครั้งที่ ๔ คืนวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๕

๒๘ ธ.ค. ๕๕ ประดิษฐ์ รดน้ำต้นไม้ นกเป็ดน้ำบินขึ้นจากสระ นับได้ ๙ ตัว ขุดหลุมเตรียมปลูกต้นมะพร้าวเพิ่มให้ครบ ๙ ต้น ถวายพ่อหลวง คุณจร  ครูทรงบ้านตระเปียงเวง และคณะเพื่อนฝูงเครือญาติ จำนวน ๑๒ คน มาทำพิธีบวงสรวงบูชาครูแล้วที่ปราสาทมีชัย จึงเรียกประดิษฐ์ร่วมพิธี ขณะที่ประดิษฐ์รดน้ำขอพร ขอเจ้าที่ วิญญาณบรรพบุรุษอยู่นั้น ร่างทรงก็เกิดอาการสั่นเกร็ง สะอึกสะอื้น ผู้ร่วมงานจึงบอกว่าไม่ต้องอั้น ไม่ต้องหลบ ขอให้มาเต็มรูปเต็มองค์ จึงมีเสียงร้องให้เต็มแรงพร้อมตัดพ้อต่อว่ารวม ๆ ว่าไม่ขอบการขุดคุ้ย เสียใจมากที่ไม่มีผู้ใดดูแล มีแต่คนรังแก มีปู่อยู่คนเดียว(ร่างทรงเอื้อมมือทั้งสองข้างมาข้างกำประดิษฐ์ไว้แน่นและ เขย่า) ต้องการถนนสัญจรไปมาหาสู่ระหว่าปราสาทหญิงชาย ก็ไม่มีใครทำให้ อยากได้ดอกไม้สวย ๆงาม ๆ ก็ไม่มี ผู้ร่วมงาน และ ประดิษฐ์  ก็ปลอบใจไปว่า ไม่มีใครรู้และเข้าใจความประสงค์ของนาง เมื่อรู้แล้ว เราก็จะช่วยประสานหาความช่วยเหลือต่อไป ร่างทรงตัดพ้ออีกว่า ที่นี่ไม่มีใครดูแล พึ่งไม่ได้ จึงต้องระเหเร่ร่อนไปอาสัยอยู่กับ ปู่อุดมเดชเทวฤทธ์ บ้านตระเปียงเวง ... เมื่อเสร็จแล้ว ประดิษฐ์ เชิญ ผู้ร่วมงานร่วมปลูกตันมะพร้าวอีก ๖ ต้น ที่ประดิษฐ์ นำกล้ามะพร้าวจากบ้านมาเพิ่มเพื่อให้ครบ ๙ ต้น

          สาย ๆ นายทวก ยิ้มชื่น ประธานเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมโคกปราสาทมาร่วมหารือกับประดิษฐ์ว่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์โคกปราสาท สรุปว่าวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๕ จะปลูกมะพร้าวตามรั้วเขตศิลปากร ฝั่งตะวันออกริมสระบัว ๙ ต้น และ จะปักเสาศาลาข้อมูล

ตอนบ่ายประดิษฐ์ นำกล้ามะพร้าวอีก ๘ ต้น เพื่อปลูก ขนานกับ แนวที่ปลูกเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๕ แต่ยังไม่ทันได้ปลูก พี่แมวโทรแจ้งว่า พันธ์กาแฟจะมาถึงแล้ว จำนวน ๑๐๘๐ ต้น เท่ากับจำนวนวัดที่บริจาคระฆังแขวนที่เขากระโดง .. ประดิษฐ์ จึงไปแจ้งเชิญเครือข่ายมาร่วมจัดเรียง คือ พี่ทวก พี่พิณี  คุณสุรินทร์ และ ปั๊ก อนุวัฒน์ จากบ้านถนน หลังจากจัดการแฟเสร็จทุกคนกลับบ้าน พี่ทวกจึงช่วยประดิษฐ์ปลูกมะพร้าวอีก ๙ ต้น เสร็จแล้ว พี่ทวกกลับบ้าน พี่จริง(จวน ดีรอบ) รองประธานเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมโคกปราสาท ก็มาและ ทำความเข้าใจเรื่องการจำหน่ายกล้ากาแฟเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก และ หารายได้เพื่อเป็นค่าจัดงานและบริหารจัดการพื้นที่โบราณสถานโคกปราสาทต่อไป

....ตันกล้ากาแฟ รับราคา ๒๕ บาท ราคาขายเป็นราคาเพื่อการกุศล ผู้ซื้อเป็นผู้บวกกำไรตามศรัทธา...

....เชิญร่วมด้วยช่วยยกเสาศาลาข้อมูลเช้า ๒๙ ธ.ค. ๕๕ และร่วมบริจาคค่าวัสดุที่ยังขาด....

....จิตอาสาประชาสัมพันธ์ ผ้าไหม และ ชุมชนขอมโบราณร้างซ้ำซ้อนโคกปราสาท ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเพื่อนเป็นการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาบรรพบุรุษด้านหัตถกรรมทอผ้าไหมจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวระดับโลกไปแล้ว ให้เกิดบุญบารมีแก่ตนเอง ก็เชิญแจ้งความจำนงได้ที่ คณะจัดงานใกล้บ้านท่าน หรือ ดีเจคลื่นสุขสานใจก้าวไกลเรดิโอ.ได้เลย..

ตอนค่ำ ไปเป็นพิธีกรแต่งงานฝรั่งที่บ้านแบกจารย์ โดยอาจารย์ตุ๋ยติดต่อผ่านทาง หมิง ป้อมอาสาขับรถส่งไปกลับ โดยขับมอเตอร์ไซด์ไปจอดที่ สภต.สะกาด โดยหมิงเล่น ซอประกอบคีบอร์ดที่อาจารย์ตุ๋ยเล่น

แหม่ม Ingrid Williamsen ญาติเจ้าบ่าว ขยำ เงิน ๑๐๐๐ บาท ให้เป็นทีป นอกรอบ อารย์ตุ๋ยฝากกับหมิงมาให้อีก ๕๐๐ บาท จ่ายเป็นเงินกองกลางเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลอำเภอสังขะ ๒๐๐ บาท บริจาค ให้ อพปร.สะกาด ๑๐๐ บาท เติมออนไลน์ ๑๐๐ บาท

๒๙ ธันวาคม ๕๕ สนับสนุนกิจการสื่อชุมชนแห่งชาติตำบลกระเทียม ๕๐๐ บาท ซื้อ ธูปเทียน ๕๒ บาท รดน้ำต้นไม้ นับนกเป็ดน้ำที่ลอยอยู่ในสระบัว ดูน่ารัก รู้สึกภูมิใจเหมือนในฝันที่นกไว้วางใจ ไม่บินหนี นับได้ ๑๐ ตัว หาดูเต่า ที่เห็นมาตั้งแต่ปลูกต้นกาแฟแล้ว ปรากฏว่าหาย เห็นมีรอยแป้งลอยน้ำอยู่ เป็นแป้งที่ผู้มาเซ่นเมื่อวันที่ ๒๘ ทาหาหวย สาย ๆ ป้อม เหรัญญิกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลอำเภอสังขะและตัวแทนประกัน ขอให้ช่วยพาไปหาประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลอำเภอสังขะ เพื่อรักษายอดรักษาตำแหน่ง นะนำป้ายมาให้ ประดิษฐ์ จ่ายไป ๔๐๐ บาท นะช่วยงาน ๑๐๐ บาท จึงมอบต้นกาแฟ ๒ ต้นเป็นของชำร่วย  พี่ทวกก็ยังไม่ได้พาใครมาตั้งเสาศาลาข้อมูล พี่พิณีโทรมาแจ้งว่าพาลูก ๆไปกราบย่าที่อำเภอปราสาท ตอนเย็นมีคิวเป็นพิธีกรการแสดงงานแต่งที่บ้านเฉนียง ตันกาแฟก็ไม่มีใครเฝ้า ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องเสียงวันที่ ๓๑ ธันวา ๕๕ก็ยังไม่มี งานประชาสัมพันธ์ก็อ่อน คุณสุขสันต์ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องแสงสีเสียงก็ไม่ดำเนินการใด ๆ ป้อมไม่สนใจปัญหางานผมเลย ขอร้องให้ไปหาคุณโรจนินทร์ท่าเดียว อ้างสารพัด ประดิษฐ์มีสันดานอย่างนี้มานานแล้ว ปัญหาตัวเองแบกไว้ เห็นใจคนอื่นเป็นประจำ สุดท้ายก็ลำบากเอง... ป้อมเสร็จจากคุณโรจนินทร์ ประมาณ ๑๖ นาฬิกา ประดิษฐ์ ขอต้นหมากแดง ๑ ต้น คุณ กุ้ง ให้ ป้อมทำธุระต่อที่บริษัทประกัน เสร็จประมาณ ๑ ทุ่ม ทีมศิลปินก็โทรตาม ทั้งท้วงตาม ติงต่าง ๆ นานา... เสียคนอย่างชัดเจน.. เครียดกับป้อมอย่างแรง ระหว่างรอป้อม ก็นำแผนที่จังหวัดสุรินทร์แจกแม่ค้าที่ตลาดเทศบาลสังขะ ..  พาป้อม ปลูกหมากแดงที่โคกปราสาท ตอนค่ำ ใต้แสงจันทร์ แรม ๑ ค่ำ.. ปรากฏว่า เสาศาลาก็ไม่ได้รับการตั้งใด ๆ ... ทำใจ อย่างแรง.. ป้อมสำเร็จ ประดิษฐ์ เสียงาน เสียคน...

สรุปผู้สนับสนุนตันกาแฟวันนี้

ลำดับ

ชื่อ -สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท

วัด

เงินสนับสนุน

จำนวน เต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

พัฒนะ อาร์ต

๑๐๐

50

๕๐

 

๓๐ ธันวาคม ๕๕ รดน้ำต้นสักริมทางถนนอุโมงค์สีเขียว จ่าย ๓๐ บาท ค่าน้ำมันขวด แต่ลืม ขับมอเตอร์ไซด์ไปเฉย ๆ เพราะห่วงต้นกาแฟมาก ๆ รดต้นไม้สักพัก เห็นฝูงวัวประมาณ ๒๐ ตัว...ตกใจ.. ถ้าเรามาช้า หน่อย ต้นกาแฟเราจะเหลือไหมเนี่ยะ มองดูต้นหมากแดงที่เพิ่งปลูกเมื่อคืน .. โล่งอก  ยังอยู่.. มองหาเจ้าของ..ไม่เจอ .. ประดิษฐ์ ต้อง เชิญคณะโคให้ออกไปหากินนอกพื้นที่ปลูกพืช..บันทึกกิจกรรมในสมุดเสร็จ กลับบ้านทานข้าว.. ทีมเวที ส.ตาโมม โทรตาม ถามตำแหน่งตั้งเวทีที่ต้องใช้วันที่ ๑ มกราคม ๕๖ แต่พรุ่งนี้คณะไม่ว่างจึงต้องตั้งไว้ก่อน  ประดิษฐ์ ไปนำต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ใหญ่ปกติที่บ้านพี่ทวก ๙ ต้น มาปลูกเองเพราะรอพี่ทวกไม่ไหว ตอนเย็น เครื่องเสียงถูกนำมาติดตั้งที่เวทีเสร็จ พี่พินี เอาเงินมาจ่ายค่าต้นกาแฟที่เพื่อนโยเรสั่งไว้ ๒๐ ต้น เป็นเงิน ๖๐๐ บาท โดยพี่พินีเก็บเงินเองเพราะเป็นเหรัญญิกเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้ว พี่พินีก็ช่วยปลูกมะพร้าว ๑ ต้น พี่ทวกปลูก ๒ ต้น พร้อมรดทุกต้นที่ปลูกแล้ว ทะยอยกลับบ้าน ประดิษฐ์ สุขใจที่ได้ชี้ให้ทุกคนได้คูนกเป็ดน้ำ นับได้ ๑๑ ตัว ประดิษฐ์ ยังคงหาขี้ควายแห้ง และที่เป็นปุ๋ยแล้วเทโคนมะพร้าวไปเรื่อย ค่ำ จึงตักน้ำรดต้นกล้ากาแฟก่อนกลับบ้าน .. บันทึกกิจกรรม..ตั้งจิตนึกถึงและคิดหาผู้ที่จะร่วมทำดีครั้งนี้ต่อไปในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๕ และ ๑-๒ มกรา ๕๖

๓๑ ธ.ค. ๕๕ พี่พินี ขายต้นกาแฟทำบุญ บริจาคปลูกที่วัดปราสาทมีชัย จำนวน ๑๒ ต้น และบริจาค ปลูกที่โคกปราสาท จำนวน ๑๕ ต้น

ลำดับ

ชื่อ -สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท

วัด

เงินสนับสนุน

จำนวน เต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

นางพัสภา ฤทธิเดช

๙๐

75

๑๕

นายภาคภูมิ

๓๐

25

นายพชรพล  บุราณสุข

๙๐

75

๑๕

นางสาววีรภัทร บุราณสุข

๙๐

75

๑๕

นางสาวชนัญญา แว่นวงษ์

๙๐

75

๑๕

นายวัฒนา สารกล้า กับ น้อง

๑๐๐

75

๒๕

คุณสี อินตา คุณละมัย ใจองอาจ

๑๐๐

75

๒๕

นางวรรณา  บัวสอน

๑๐๐

75

๒๕

น.ส.สุภกาญจน์ ทองใบมณี

๕๐

25

๒๕

๑๐

นางสุพะ  วิธีดี

๓๐

25

๑๑

นายสุขะ ยวงแก้ว

๓๐

25

๑๒

นายภาณุ  แย้มรัมย์

๖๐

50

๑๐

๑๓

นางกาญจนา  วิธีดี

๖๐

50

๑๐

๑๔

นางกัญญา  แย้มรัมย์

๖๐

50

๑๐

๑๕

นางชัยรัตน์  เฉลียวไวย์

๓๐

25

๑๖

นางสุวรรณา วิลเลอร์

๓๐

25

๑๗

นางสาวอำนวย  ชื่นบุญ

๙๐

75

๑๕

๑๘

นางพิณี  บุราณสุข

๑๐

๕๐๐

375

๑๒๕

๑๙

นางสาลี  นาดี

๑๘๐

150

๓๐

๒๐

นางพนวน  มัทธุรี

๒๐๐

150

๕๐

คุณวรรณา บัวสอน ซื้อให้ดีเจ หนุ่มลูกดก และหนุ่มกะลาไทย ปลูกที่โคกปราสาท จำนวน ๓ ต้น

กลางคืน มีงาน ที่ไม่มีการแสดงผ้าไหม แต่สวดมนต์ข้ามปีตามปกติ มีเครือข่ายจำนวน ๑๑ คน คือ

          ๑..นางนวล  ดีรอบ

๒..นางเดือน  สมสวย

๓..นางสาลี  นาดี

๔..นางพินี  บุราณสุข

๕..นายกาย  ยอดเสาดี

๖..นายบันเทิง  ว่องไว

๗..นางพนวน  มัทธรี

๘..นางเพือน  กุยรัตน์

๙..นางวิยะดา  ยิ่งเชี่ยว

๑๐..นางแป็บ  สตากล้า

๑๑..นายสมคิด  เพชรใส

ตลอดวันนี้ คิดค่าเครื่องเสียง ๒,๐๐๐  บาท ที่เครือข่ายต้องจ่ายเอง

ถวายพระ ๓ รูป ๖๐๐  บาท

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ค่าเครื่องเสียง เวที ๔๐๐๐ บาท อนุเคราะห์ โดย คุณสมชาย อินสก ร้านสังข์ทองฟิชชิ่ง สังขะ และ ช่องจอม  วันนี้มีผู้สนับสนุนต้นกล้ากาแฟ ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ -สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท

วัด

เงินสนับสนุน

จำนวน เต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

นายจันทึก  สารฤทธิ์

๒๐๐

175

๒๕

นางสาวอารี  เหลี่ยมดี

๑๕๐

125

๒๕

คุณหทัยรัตน์  ยอดสิงห์

๔๐

๑๒๐๐

1000

๒๐๐

นางสาวมัลลิกา  เสกกล้า

๓๐๐

225

๗๕

คุณเอ๊ด  สมนึก  ม.๘ อู่โลก

๑๐๐

75

๒๕

คุณวิไลย์  ฮวดสามเสน

๑๐๐

75

๒๕

คุณสมจิตร  ยวงแก้ว

๑๐๐

75

๒๕

คุณ ป.ปลาตาโต   กระวัน

๑๐๐

75

๒๕

ลุงยอย โคกเกาะ   อู่โลก

๑๐๐

75

๒๕

๑๐

นางละออง  บุญช่วย

๑๐๐

75

๒๕

๑๑

นางจอน ร่างทรงนางผมหอม

๒๐๐

100

๑๐๐

๑๒

นางสาวสนัญญาพิณ  พรหมบุตร

๓๐๐

275

๒๕

กิจกรรมบนเวที

-กลางวันคือ การพูดคุย การร้องเพลง รับผิดชอบกิจกรรมเวทีโดยดีเจ หนุ่มลูกดก(สุขสันต์  สุขวิเศษ) และหนุ่มกะลาไทย(สิงห์ทอง  บัวสอน) เอฟเอ็ม ๙๕ คลื่นสุขสานใจ ก้าวไกลเรดิโอ ร่วมกับ แฟนเพลง แฟนรายการวิทยุสุขสานใจ ๕ คน สนับสนุนต้นกาแฟ คนละ ๓ ต้น และ ช่วยปลูกเอง รวม ๑๕ ต้น ทำเอาประดิษฐ์ขุดหลุมไม่ทันครับ ทั้งแห้งทั้งแข็ง

-กลางคืน ตามกำหนดการคือ รำวงย้อนยุคการกุศล แต่ มีนักแสดงจากศูนย์กันตรึมเชื่อมใจสายใยรักษ์เสนอตัวมาแสดง นางรำวงซึ่งไม่พร้อม จึงกลายเป็นผู้ชมโดยปริยาย  คุณพรพรรณ  บุญช่วย ฝากคุณละออง บุญช่วย มาบริจาค ๕๐๐  บาท และคุณละออง สนับสนุนซื้อกล้ากาแฟปลูกที่บ้านตนเอง ๓ ต้น ๑๐๐ บาท คุณเตือนสามาลย์ บริจาค ๑๐๐  บาท

ตลอดทั้งวัน กะลาไทย ซื้อขนมปิ๊บมาสนับสนุน เจ้นุช พเยาว์พาณิชย์ สนับสนุนขนบอบกรอบถุงใหญ่ ๑ ถุง ประดิษฐ์ จึงให้ แยกถุงขายเพื่อเป็นรายได้สนับสนุนกิจกรรม จำหน่ายทั้งกลางวันและกลางคืน ได้เงินสมทบ ๔๖๐ บาท

รายนามนักแสดง และ ผู้จัดการแสดง จากศูนย์กันตรึมเชื่อมใจสายใยรักษ์

๑..นางละออง  บุญช่วย  ผู้ประสานงาน

๒..นายบันเทง  ว่องไว  ครูผู้ฝึกซ้อมการแสดง และ ช่างแต่งกายนักแสดง

๓..นายสมคิด  เพชรใส  นักร้อง

๔..นายไพศาล ทองปลั่ง  นักดนตรี/นักร้อง

๕..นางสาวปิยธิดา  บุญช่วย หัวหน้านางรำกันตรึม

๖..เด็กหญิงภูมรี  ว่าดี  นางรำกันตรึม

๗..เด็กหญิงสุธาสินี  เรืองสุดสุด

๘..เด็กหญิงสิรินยา  ว่องไว

๙..เด็กหญิง  มัณฑิตา  ว่องไว

๑๐..เด็กชายชิณวัตร  ว่องไว

๑๑..นางทองสุข  ว่องไว ผู้ดูแลจัดเก็บชุดการแสดง

๑๒..นายประยาม  บุญช่วย 

เครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมโคกปราสาทตำบลกระเทียม ที่ช่วยงานได้แก่

๑..คุณพินี  บุราณสุข  เหรัญญิก

๒..คุณพนวน  มัทธุรี  กรรมการฝ่ายปฏิคม

๓..คุณบันเทิง  ว่องไว  ครูการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

๔..คุณทวก  ยิ้มชื่น  ประธานเครือข่ายฯ

๕..คุณนวล  ดีรอบ  กรรมการเครือข่าย ฯ

๖..คุณสมคิด  เพชรใส  สมาชิกเครือข่าย ฯ

๗..คุณไพศาล  ทองปลั่ง  สมาชิกเครือข่าย ฯ

๘..คุณประยาม  บุญช่วย  กรรมการเครือข่าย ฯ

๙..คุณละออง บุญช่วย กรรมการเครือข่าย ฯ

๑๐..ประดิษฐ์  ดีรอบ  ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ

ช่างภาพรับเชิญทั้งกลางวัน และ กลางคืน.. คุณปิติ  สารฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์ บริษัท NKAI บางพลี ชาวบ้านกระเทียม ม. ๒ ตอนกลางวัน ช่างภาพก็ช้วยปลูกต้นกาแฟด้วย

มอบเป็นค่าเดินทางคุณไพศาลและจิ๊บคนละ ๑๐๐ บาท รวมเป็น ๒๐๐ บาท

จ่ายค่าเครื่องเสียง คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒ มกราคม ๕๖ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๔ รูป เครือข่ายที่ร่วมพิธีได้แก่

          ๑..คุณทวก  ยิ้มชื่น มัคทายกวัดปราสาทมีชัย/ประธานเครือข่ายมรดกฯ เป็นผู้นำพิธีสงฆ์ 

          ๒..คุณพินี  บุราณสุข  จัดสำรับถวายปราสาทมีชัย

๓..คุณพนวน  มัทธุรี  ช่วยคุณพินี จัดสำรับฯ

๔..คุณวนิดา  ชาญเชี่ยว  สมาชิกเครืข่ายฯ

๕..คุณสมคิด  เพชรใส  สมาชิกเครือข่ายฯ

๖..คุณสาลี  นาดี  กรรมการเครือข่าย ฯ

๗..ประดิษฐ์  ดีรอบ  ผู้ประสานงานเครือข่าย ฯ

พร้อมชาวบ้านอีกประมาณ ๑๐  คน

หงา สนัญญาพิณ  ฝากเงินทำบุญ ๒๐๐ บาท โดยพี่พินี ออกเงินกองกลางก่อน ฝากเงินจัดขนมจีนถวายเพล ๓๐๐ บาท

เสร็จงาน ประดษฐ์ ก็ปลูกต้นกาแฟต่อ ตอนบ่าย พาพี่นวล ไปถอนเงินที่ หงา สนัญญาพิณ โอนเข้าบัญชีธนาคาร เพื่อสนับสนุนต้นกาแฟ ๓๐๐ บาท ทำบุญ ๒๐๐ บาท

ตอนค่ำหาผู้สนับสนุนต้นกล้ากาแฟปลูกทำดีปีใหม่ฯ ดังตาราง

ลำดับ

ชื่อ -สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท

วัด

เงินสนับสนุน

จำนวน เต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

นายบันเทิง  ว่องไว

๓๐๐

225

๗๕

นางนงนุช  กะการดี

๑๐๐

75

25

และมีผู้จองทำบุญ ๓ คน คือ คุณคำพันธ์ สาแก้ว ๖ ต้น/๒๐๐ บาท เพื่อปลูกที่ปราสาท ๓ ต้น ที่บ้าน ๓ ต้น  คุณบุณยเกียรติ เสพสุข ๓ ต้น/๑๐๐ บาท ปลูกที่โคกปราสาท และ คุณนงนุช กะการดี ๓ ต้น/๑๐๐ บาท ปลูกที่โคกปราสาท

 

 

วันที่ ๓ มกราคม ๕๖ เช้าหาผู้สนับสนุนต้นกาแฟตามกลุ่มเป้าหมายหลักคือ สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ –สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท ฯ

วัดปราสาทมีชัย

เงินสนับสนุน

จำนวนเต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

 

นายบุญธรรม แจ่มฟ้า

๑๐๐

75

๒๕

นางแสงทอง  นึกเจริญ

๑๐๐

75

๒๕

นายธนวัฒน์  พุ่มลา

๒๐๐

150

๕๐

นางสิริลักษณ์  พุ่มลา

๑๐๐

75

๒๕

นายสมใจ  แก้วสุข

๑๐๐

75

๒๕

นางคำพร  สุระอามาตย์

๑๐๐

75

๒๕

นางเสริญ  อุดหนุน

๑๐๐

75

๒๕

ขุดหลุม เทน้ำไว้ให้ชุ่ม ก่อน แล้วหาผู้สนับสนุนกาแฟเพิ่ม คุณสมชาย ร้านหนองยาวพาณิชย์ เสนอให้ ๑๕๐๐ บาท นัดรับ สาย ๆ วันที่ ๔ มกราคม ๕๖

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

ลำดับ

ชื่อ –สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท ฯ

วัดปราสาทมีชัย

เงินสนับสนุน

จำนวนเต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

 

๔๔

นายสบู่  หงส์แก้ว

๑๐๐

75

๒๕

๔๕

นายบุญมี  สารฤทธิ์

๒๐๐

150

๕๐

๔๖

ร้านหนองยาวพาณิชย์

๔๕

๑๕๐๐

1125

๓๗๕

๔๗

นางจอน ร่างทรงนางผมหอม(๒)

๒๐๐

150

๕๐

ประดิษฐ์ ปลูก ด้วย หารับการสนับสนุนด้วย ตอนเย็น พี่พินี และพี่พนวนช่วยปลูก พร้อมด้วยคุณจอนพาครอบครัวและลูกเขยที่ฝันเห็นปราสาท และ ช้างเผือกมาช่วยปลูกด้วยตัวเอง

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖

ประดิษฐ์ขุดหลุมเทน้ำแข่ดินให้ชุ่ม แล้วนำค้นกาแฟส่งคุณคลอแรม / คุณคำพันธ์ สาแก้ว พร้อมเก็บเงิน รวมทั้งเก็บเงินจาก คุณเอี๋ยว แม่บ้านคุณบุณยเกียรติด้วย ตลอดทั้งหาผู้สนับสนุนเพิ่ม ได้แก่ คุณอิสระพงษ์ คุณอภิสิทธิ์ คุณคำพันธ์  บุญจันทร์ คุณลัยมงคล คุณวนิดา คุณแสนโฮม คุณสมคิด คุณเตือน และคุณวิชชุตา ส่วนคุณบุญทัน จอง ๖ ต้น-๒๐๐ บาท เพื่อปลูกโคกทึ่ปราสาท ๓ ต้น และ ที่บ้าน ๓ ต้น ส่วนคุณวิชชานั้นผ่านการติดต่อโดยพี่พินี

ลำดับ

ชื่อ -สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท ฯ

วัดปราสาทมีชัย

เงินสนับสนุน

จำนวนเต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

 

นายบุญยเกียรติ  เสพสุข

๑๐๐

75

25

นายคลอแรม  เสพสุข

๒๐๐

150

50

นางคำพันธ์  สาแก้ว

๒๐๐

150

50

คุณอภิสิทธิ์  ต่อดอก

๑๐๐

75

25

คุณเยื้อน  นาเถื่อน

๑๐๐

75

25

คุณอิสระพงษ์  ดาทอง

๑๐๐

75

25

นายคำพันธ์  บุญจันทร์

๓๐๐

225

75

นางลัยมงคล  ดาทอง

๓๐๐

225

75

นางวนิดา  แก้วทุ่งมนต์

๑๐๐

75

25

๑๐

นางแสนโฮม  วงศ์เมือง

๑๐๐

75

25

๑๑

นายสมคิด  เพชรใส

๑๐๐

75

25

๑๒

นายจวน  ดีรอบ

๑๐๐

75

25

๑๓

นางเตือน  สามาลย์

๑๐๐

75

25

๑๔

นางวิชชุตา  หอมจันทร์

๑๐๐

75

25

๑๕

คุณวิชา  เสมาชัย

๑๐๐

75

25

๑๖

คุณทวีศิล จารัตน์

๑๐๐

๗๕

๒๕

๑๗

คุณยี  หมายเจริญ

๑๐๐

๗๕

๒๕

วันที่ ๖ มกราคม ๕๖ ประดิษฐ์ หาผู้สนับสนุน ใหม่ตามตาราง

ลำดับ

ชื่อ –สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท ฯ

วัดปราสาทมีชัย

เงินสนับสนุน

จำนวนเต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

 

คุณแสน  บุญจง

๑๐๐

75

25

ร้านปิยะพงษ์หมูสดช่องจอม

๑๐๐

75

25

ครูอรวรรณ  จันทร์แท่น

๑๐๐

75

25

คุณน้อย  ทองยวง

๔๐

๔๐

-โรยเม็ดกระเจี๊ยบ ริมโคนมะพร้าว - ขุดหลุมเล็ก ๆเทน้ำไว้ให้ดินชุ่มเพื่อให้ขุดหลุมได้ในวันพรุ่งนี้(๗ มกราคม ๕๖) - ปลูกหลุมเก่าของร้านหนองยาวพาณิชย์ ๑๒ ต้นที่ค้างจากวันที่ ๕ – นำต้นกาแฟที่มีเจ้าของแล้ว จำนวน ๔๒ ต้นวางตำแหน่งที่จะปลูกวันที่ ๗ มกรา ๕๖ ส่งเงินเหรัญญิก ๔๐๐ บาท เบิกค่าน้ำมัน ๖๐ บาท ค่าอินเตอร์เน๊ต ๔๐ บาท – ปรับข้อมูลเสร็จเวลา ๒๓.๑๖ น.

วันที่ ๗ มกรา ๕๖ เตรียมสมุดธนาคารเพื่อนเงินจากพี่พินีฝากธนาคาร พี่รัตน์ให้ไปใช้หนี้กองทุนคนพิการที่ พมจ.สุรินทร์ ๒ คน คือพี่รัตน์ เอง และพี่เสนีย์  ไพดี แต่ต้องปลูกกาแฟที่ขุดหลุมไว้แล้ว จำนวน ๓๘ ต้น ปรากฏว่าปลูกได้ ๒๓ ต้น อีก ๑๕ ต้น ขุดหลุมไม่ลง ดินแน่นมาก จึงเทน้ำเพิ่มไว้ และรถต้นเก่า ๆ ตอนบ่ายน้อย ๆ ไปหาผู้สนับสนุนเพิ่มที่บ้านหมื่นชัย มีสามคน ๙ ต้น ๓๐๐ บาท ขณะที่ ขับจักรยานยนต์ ไปบ้านถนน สวนกับพี่แมว ตัวแทนผู้ขายต้นกาแฟ จึงชวนกันไปรับเงินสดที่บ้านพี่พินีเลย เป็นเงิน ๙๕๔๐ บาท พี่แมวบริจาคให้เครือข่ายฯคืน  ๕๐๐ บาท และมอบแว่นตากันแดดให้ประดิษฐ์ด้วย ประดิษฐ์ รีบเดินทางเข้าสุรินทร์เพื่อใช้หนี้ผู้สูงอายุ ได้รับเงินบริจาคสร้างศาลาข้อมูลมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมฯ จากหัวหน้านก สนง.พช.สุรินทร์ พร้อมทั้ง ญาติ ๆ รวม ๗๐๐ บาท พอขับมอเตอร์ไซด์มาจะสตาร์ท เวรกรรม ยางหน้าแบน แตกปริ จึงต้องใช้เงินจัดการมอเตอร์ไซด์ ๕๖๐ บาท  ไปรับแผ่นดีวีดีเปล่าที่โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก จำนวน ๓๐๐ แผ่น และรับการสนับสนุนปลูกต้นกาแฟจาก สะเร็นทราเวล ๒๐๐ บาท ๖ ต้น นำแผนที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ๑๐๐ แผ่นเพื่อจะนำไปแจกให้ อบต.กระเทียม สะกาด คูตัน และตำบลบ้านไทร / จากสุรินทรื ตรงไปบ้านถนนเพื่อนำใบเสร๊จรับเงินสนับสนุน และบริจาคมอบให้คุณพรพรรณ และคุณละอองบุญช่วย ศูนย์กันตรึมเชื่อมใจสายใยรักษ์ ประธานศูนย์ฯแจ้งว่าพรุ่งนี้ตั้งเสาศาลาข้อมูลที่โคกปราสาท จึงมอบเงิน ๓๐๐ บาทให้คุณละอองเตรียมจัดสำรับเว่นไหว้ และ อาหารสำหรับเครือข่ายที่ร่วมด้วยช่วยจัดการตั้งเสา และพาคุณละอองไปหารือกันที่บ้านพี่พินี ทำบัญชีรายวันให้พี่พินี เสร็จจึงกลับบ้าน ปรับปรุงข้อมูลต่ง ๆ ในคอมพิวเติอร์  เว็บไซด์ และ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทราบว่า อาจารย์ภิญโญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โอนเงินเข้าบัญชีศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้เชิงบูรณาการกระเทียมรวมศิลป์ เพื่อสำเนาดีวีดีสื่อสัมพันธ์ASEAN ที่ถ่ายวีดีโอเมื่อ ๙-๑๐ ธันวาคม ๕๕ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน ๑๐๐๐ บาท พี่จ๋า วริสราลี แก้วปลั่ง นายกสมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กร แจ้งการสนับสนุนต้นกล้ากาแฟปลูกทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาทครั้งที่ ๔  ทาง เฟสบุ๊ค จำนวน ๕๐๐ บาท ๑๕ ต้น โดยแยกปลูกที่ปราสาทมีชัย ๑๐ ต้น วัดปราสาทมีชัย ๕ ต้น

 

ลำดับ

ชื่อ –สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท ฯ

วัดปราสาทมีชัย

เงินสนับสนุน

จำนวนเต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

 

ด.ช.ปราโมทย์ ยิ่งเสมอ

๑๐๐

75

25

คุณเดือน  สมสวย

๑๐๐

75

25

คุณสำเริง  สตากล้า

๑๐๐

75

25

สะเร็นทราเวล&ทัวร์

๒๐๐

150

50

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ประดิษฐ์ขอรับบริจาคต้นกล้ามะพร้าวกัรแกจากอาดำ ภูเขียว จำนวน ๘ ต้น ปลูกต้นกาแฟที่ค้างได้ ๕ ต้น เพราะต้องเตรียมพิธี ตั้งเสาศาลาฯ ประสานเครือข่าย ฯ คุณบุญทัน และ คุณสมคิดช่วยปลูกกาแฟที่เหลือและปลูกมะพร้าวทั้ง ๘ ต้น ผู้ร่วมงานตั้งเสา ปลูกและรดน้ำต้นไม้วันนี้ ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งในเครือข่าย

กิจกรรมที่ทำ

นายทวก  ยิ้มชื่น

ประธาน

นำกล้ามะพร้าวใหญ่ปลูก ๓ ต้น นำช่างตั้งเสา

นายประดิษฐ์  ดีรอบ

ผู้ประสานงาน

ประสานเครือข่าย

นายประยาม  บุญช่วย

กรรมการ

ช่าง

นายบุญทัน  ว่องไว

กรรมการ

ช่าง

นางละออง  บุญช่วย

กรรมการ

จัดอาหารพิธีและเลี้ยง

นายลิ  สายเพชร

ที่ปรึกษา

ช่าง

นายสมคิด เพชรใส

สมาชิก

ปลูกต้นไม้/บริการทั่วไป

นายกาย  ยอดเสาดี

ชาวบ้าน

แรงงานช่าง

นายดำริ  คล้ายเจ๊ก

แทนครูเครือข่าย

ช่าง

๑๐

นางรัตนา  ว่าดี

สมาชิก

พิธี

๑๑

นางมานิตย์  วิธีดี

สมาชิก

รดต้นไม้และบริการทั่วไป

๑๒

นางพินี  บุราณสุข

เหรัญญิก

เตรียมอาหาร/รดต้นไม้

๑๓

นายเย็น  แดงดา

สมาชิก

เยี่ยมชมร่วมหารือ

๑๕

นางสาว 

สมาชิก

ถ่ายรูป/ วีดีโอ

๑๖

นางนวล ดีรอบ และ สมาชิกแม่บ้านสมุนไพรบ้านหมื่นชัย ๓ คน

กรรมการ

ให้สัมภาษณ์ในฐานะผู้บริจาครายใหญ่

วันนี้จ่ายค่าบุ้งกี๋ ๒ ใบ ๑๐๐ บาท ครุถังหิ้วหินทราย ๒  ใบ ๘๐ บาท รวม ๑๘๐  บาท

ที่บริเวณสร้างศาลา มีผู้ร่วมสมทบทุนซื้อต้นกาแฟ ๓ ต้น ๑๐๐ บาท คือ อบต. ในนามแม่จำปี  ยวงแก้ว  ปลูกที่วัดปราสาทมีชัยทั้ง ๓ ต้น

ผู้จองการสนับสนุนปลูกกาแฟ ๒ ราย ได้แก่ ค่ายมวย กร  อุ่นศิลป์ ปลูกที่บ้าน ๓ ต้น ปราสาท ๓ ต้น คุณสุวิสา ธรรมรักษ์ ปลูกที่ ปราสาท ๓ ต้น

ตอนเย็นประดิษฐ์  รดน้ำต้นไม้ นำกล้ากาแฟส่งคุณเดือน และ คุณสำเริง บ้านหมื่นชัย

กลับบ้าน เลยไปรดต้นสักทองริมทางถนนอุโมงค์สีเขียว ปรับปรุงข้อมูลในคอมพิวเตอร์

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

รถต้นไม้ นำต้นกาแฟส่งคุณธนวัฒน์ พุ่มลา ๓ ต้น คุณสุวิษา จ่ายที่จอง ๑๐๐ บาท ๓ ต้น ปลูก ต้น คุณปัดทาวันดี เทพราช สนับสนุน ๕๐ บาท ตาเป๋รถล่อง จอง ๑๐๐ บาท ๓ ต้น ปลูกกาแฟ ๗ ต้นของทั้ง ๓ คน ตอนเย็นตัดวัชพืชริมทางข้าง ๆ ที่สร้างศาลา..เหตุการณ์ที่ทำให้ใจหายคือเห็นฝูงควายกำลังจะเดินผ่าน จึงรีบไล่กลับอย่างตกใจ ใจหาย พอตรวจดูเห็นรอยกัด นิดหน่อย แสดงว่าควายไม่ชอบ

ตอนค่ำ คุณแสงทองสมทบ ๕๐ บาท จะปลูก ๑ ต้นวันพรุ่งนี้

 

วันที่ ๑๐ มกราคม ๕๖ มัวแต่รถต้นไม้อีกฝั่งหนึ่ง ควายมาอีกฝั่งหนึ่ง ..เป็นฝูง.. เอ้า..หมากแดง ..โดนแล้ว ทังกินทั้งถอดยอดอ่อน..เครียด..เจ้าของควายไม่เคยตามมาเลย..ทำความสะอาดริมทาง ข้าง ๆ ที่สร้างศาลา อากาศร้อน เปลี่ยนไปรดน้ำต้นไม้แทน เหนื่อยก็ ขุดหลุม เทน้ำแช่ดินไว้เพื่อจะปลูกมะพร้าว ๓ ต้น ที่ บุญทันปลูกเมื่อวันที่ ๘ มกรา ซึ่งถี่เกินไป และ อีกต้นใหม่อีกหนึ่งต้นเพื่อให้ครบ ๙ ต้นชุดใหม่ และ ขุดหลุมราดน้ำสำหรับปลูกต้นกาแฟของพี่จ๋า ๙ หลุม คุณ ปง ๓ หลุม และคุณปง ซึ่งจองไว้ บางหลุมก็เสียเวลาต้อง ๆ ตัดหนามก่อน... เป้าหมายคือสวนเรียนรู้อาเซี่ยน-พื้นที่สวัสดิการชุมชนตำบลกระเทียม..ขุดหลุมเทน้ำหลุม เสร็จก็เดินสำรวจ ปรากฏว่า บางหลุมน้ำทรุดแล้ว ขุดปลูกได้ ๕ ต้น ที่เหลือ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๕๖ ตื่นเช้า รดน้ำต้นสักทองริมทางโครงการถนนอุโมงค์สีเขียว จัดการภารกิจในบ้าน เสร็จจึงปลูกมะพร้าว ๓ ตัน และปลูกต้นกาแฟคุณแสงทอง ๑ ต้น รดต้นไม้ สำรวจต้นสลิด พรวนดินรดน้ำให้ ตัดหนามริมแนวทางหลักหน้า ปราสาททางทิศตะวันออก ควายอีกแล้วครับเดินลัดสวนเลย เชิญทั้งฝูง กลับหลังหันไปเดินอีกทางหนึ่ง พี่ทวก ประธานเครือข่ายฯมาเดินดูต้นไม้ และ แจ้งว่าพี่พินีบริจาคไม้บ้านเก่าให้เพื่อทำศาลา ...สาธุ.. และหารือเรื่องการทำให้สระน้ำโบราณ ๒ แห่ง เป็นแหล่งอาหารแหล่งรายได้ และการรวมวัวควายของเครือข่ายไว้รวมกันที่โคกปราสาทเพื่อประหยัดเวลาเครือข่าย และ จะได้ใช้ปุ๋ยร่วมกันด้วย พี่ทวกกลับ ประดิษฐ์ ตักหนามริมแนวทางต่อ ได้งานนิดเดียว

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖   

-นำมะพร้าว “กัรแก” อีก ๑ ต้น ไปลูก ให้เป็นเลข ๙ เลขในหลวง

-ปลูกต้นกาแฟได้ ๘ ต้น เพาะมะค่ากรรม ๑๔ เม็ด ปรับปรุงหลุมเก่าที่บุญทันปลูกเมื่อวันที่ ๘ เพราะหลุมเล็กเกินไป จึงขุดรอบ ๆ แล้วเอาดินผสมมูลควายมาเทรอบๆ แล้วรดน้ำ ทั่ว ทั้งพื้นที่ เหนื่อยก็เอนหลังกับพื้น ตามประสาคนสันหลังเสีย

-มัวก้มหน้ากัมตา ขุดหลุม ปลูก รดน้ำ ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสระ ... เอ้า วัวเป็นฝูงมาถึงขอบสระทางทิศเหนือ..เชิญ ออกนอกบริเวณปราสาท ไปทุ่งนา

-ชาวบ้านถนน กลับจากพาลูก ๆ ร่วมงานวันเด็ดที่กระเทียม แวะมาเก็บมะขามแห้งเพื่อไปปอกเป็นมะขามเปียก ....ฝูงวัวมาจากทางทิศใต้ ... เชิญวิ่งไปให้สุดเขตพื้นที่ปราสาทไว ๆ ... คนที่เก็บมะขาม ตะโกนว่า “ทำไมไม่ทำรั้ว เล่า อาจารย์” ผมไม่ตอบ แต่ตอบในใจว่า “ใครจะหาเสา หาลวด สวนป่าโบราณสถานนี้เป็นของใคร”

-ควาย เดินมาลงน้ำ สระอีกสระหนึ่ง เมื่อดื่มน้ำอิ่ม ผมก็เชิญให้รีบออกไปนอกเขตปราสาท

วันที่ ๑๓ มกราคม ๕๖ ตื่นเช้าทำความสะอาดริมทางในหมู่บ้านเล็กน้อย

-ร้านน้องชะอม สนับสนุนต้นกล้ากาแฟ ๓ ต้น ๑๐๐ บาท ปลูกเรียบร้อย

-นำต้นมะละกอจากบ้านมาปลูก ๒ ต้น

-ขุดหลุม เทน้ำไว้ ๗ หลุม

-ตัดหนามตามแนวขอบทางโบราณ

-สำรวจต้นสลิดเพื่อบำรุงดินริมโคน พยามช่วยเอาเครือมันเกาะตันอีท็อก

-ปลูกมะพร้างกัรแกใหม่ ๑ ต้น และ ย้าย ๓ ต้น

 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๕๖

-ตัดผมผู้สูงอายุ ๑ หัว / ทำข้อมูลชมรมผู้สูงอายุบ้านกระเทียม หมู่ที่ ๒

-ปลูกคะน้า จำนวน ๒๐ ต้นที่เอาโคนค้าน้าแก่ที่พี่สาวถอนทิ้งที่บ้าน

-ขุดหลุมที่ดินชุ่มแล้ว ๗ หลุม – พรวนดินริมต้นสลิด พร้อมรดน้ำ

-ตัดหนามทั่วบริเวณ และริมทางแนวทางโบราณ

-รดน้ำต้นไม้ก่อนกลับและนำต้นกาแฟ ๖ ต้นส่งคุณ สุเพียร พร้อมรับเงิน ๑๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จะปลูกที่วัด ๖ ต้น ปลูกที่ปราสาท ๑๘ ต้น

-ใช้เงินกองกลาง เติมน้ำมันจักรยานยนต์ ๖๐ บาท และ อินเตอร์เน็ต ๔๐ บาท

วันที่ ๑๕ มกราคม ๕๖

-ทำเอกสารชมรมผู้สูงอายุ บ้านกระเทียม หมู่ ๒

-ปลูกโคนคะน้าเพิ่ม

-พรวนดินโคนสลิด รดน้ำ

-ตัดหนาม

-ปลูก ต้นกาแฟ ของคุณบุญทัน ว่องไว ๓ ต้น อัก ๓ ต้น จะต้องส่งที่บ้าน ของคุณเฉลียว ศรีช่วย ๓ ต้น

-รดน้ำต้นไม้ก่อนกลับบ้าน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๕๖

-ทำบัญชีรับ-จ่าย / และงบดุล ปี ๒๕๕๕

-รดน้ำ กล้าต้นไม้ และต้นไม้ที่ปลูกแล้ว

-ตัดหนาม กิ่งที่รกรุงรัง

-เย็นต้องไปรดต้นสักทองริมทางถนนอุโมงค์สีเขียว

-แจ้งเชิญ คุณชำนาญ หมั่นรอบ ร่วมสมทบ ต้นกาแฟปลูกที่โคกปราสาท คุณชำนาญ สมทบ ๙ ต้น/ ๓๐๐ บาท พร้อมแจ้งว่าอบต.กระเทียม จะจัดเสวนาเรื่องปราสาทมีชัย

-ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สื่อชุมชนแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

-      ทำข้อมูล / ประชุมกรรมการชมรมผู้สูงอายุ บ้านกระเทียม มู่ที่ ๒

-      เชิญ ส.อบต.ราชัน ม. ๑๕ สนับสนุนต้นกาแฟ ตอบว่าตอนเย็นจะไปซื้อมาปลูกที่บ้าน

-      ร่วมประชุม ลงนาม MOU โครงการเสริมร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ ห้องศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

-      รับการสนับสนุนต้นกาแฟ จาก คุณเอวิกา บริบูรณ์ คนดีศรีแผ่นดินบ้านกระเทียม ม. ๒ปี ๔๘จำนวน ๓ ต้น/๑๐๐ บาท ปลูกที่โคกปราสาท ทั้ง ๓ ต้น คุณสุดใจ  มิ่งพฤกษ์ ขบวนองค์กรชุมชนตำบลในเมืองสุรินทร์ ๙ ต้น/ ๓๐๐ บาท ปลูกโคกปราสาท ๖ ต้น วัดปราสาทมีชัย ๓ ต้น

-      เชิญหัวหน้าทัศนัยร่วมเป็นผู้สนับสนุนต้นกาแฟ แต่ได้รับการคัดค้าน เรื่องต้นกาแฟ และ ฤดูกาล

-      ส่งหนังสือ ถึง พมจ.สุรินทร์ และ รองผู้ว่า ฯ วิเชียร เชิญให้การสนับสนุนต้นกาแฟ

-      กลับถึงโคกปราสาทก็พลบค่ำ จึงรถน้ำแค่กล้ากาแฟ และ ต้นมะละกอ และ คะน้า

-      ปรับปรุงข้อมูลในคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๘ มกราคม ๕๖

-รดน้ำต้นไม้

-แจกแผนที่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒๐ แผ่น และหนังสือของดีเมืองสุรินทร์ ๒ เล่มให้อาจารย์วิลาสินี ที่ร่วมขบวนเดินทางไกลกับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)

-นำเอกสารขอรับการสนับสนุนส่งหัวหน้าสำราญ ศูนย์พัฒนาสังคม ๖๗ ที่กาบเชิง หัวหน้าสำราญ จอง ๓๐ ต้น ๑๐๐๐ บาท จะเยี่ยมชมพื้นที่วันพฤหัส ที่๒๔ มกราคม ๕๖ พร้อมจ่ายเงิน แจ้งให้ปลูกไว้ให้ได้เลย และจะให้ทำ กรณีเด็ก ๑๐ คน คนละ ๕๐๐ บาทเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของเด็กและสร้างศาลาข้อมูลมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและขบวนองค์กรชุมชน

-กลับมาปลูกต้นกาแฟของคุณชำนาญ ๙ ต้น คุณเอวิการ ๓ต้น และ ของคุณสุดใจ ๖ ต้น รวมเป็น ๑๘ ต้น

-ตอนเย็น อาเจ๊ก หลานสาวข้างบ้าน แจ้งว่า ส.อบต.จำลองมาหาเมื่อเช้าว่าทางจังหวัดโทรหา จึงไปหาจำลองแต่ไม่อยู่

วันที่ ๑๙ มกราคม ๕๖

-หาจำลอง จึงทราบว่า เป็นเลขาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

-เตรียมเอกสาร จาก ส.ส.ส เชิญชวนประดิษฐ์ทำโครงการเสริมสร้างสุขภาพ / โครงการแก้ปัญหาที่ดินโคกปราสาท ที่ผ่านอนุมีติแล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ โครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องส่งด่วน / พร้อมทั้งทบทวนโครงการบริโภคดีสุขภาพดีปีใหม่ เพื่อรายงานผู้บริหารสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม

-แจ้ง สมาชิก ศูนย์กระเทียมรวมศิลป์ ที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ร่วมสมทบกิจกรรมที่โคกปราสาท จึงให้กล้ามะพร้าว ๑ ต้น ต้นลีลาวดี ๒ ต้น แต่ละต้นสูงประมาณ ๑ เมตร และ ให้นำลูก ... (จำชื่อไม่ได้)ไปเลี้ยงเพื่อเป็นไม้ประดับอีก หลายต้น

-รดต้นไม้บางส่วน กำลังขุดหลุมปลูกลีลาวดี ชาวบ้านหมื่นชัย ก็มาสูบน้ำเพื่อจับปลาทำกับข้าวเลี้ยงคณะทำงานเทพื้นปูนริมเมรุวัดปราสาทมีชัยวันที่ ๒๐ มกราคม ๕๖ ประดิษฐ์ จึงช่วยจัดการกั้นน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อไม่ให้พวกเขาสูบน้ำทิ้งไป พอ สักพัก ภรรยา ส.อบต. ราชัน นำเงินมาจ่ายต้นกาแฟ ปลูกที่บ้าน ๓ ต้น ๑๐๐ บาท ผมพาอัครพล ดีรอบ เยาวชนสมทบทุนซื้อต้นกาแฟ ตกลงสมทบ ๓ ต้น ๑๐๐ บาท และ พาปลูกด้วย เสร็จแล้วก็ช่วยรดน้ำต้นอื่น ๆ เล็กน้อย ก็สอนภาษาอังกฤษ ปรากฏว่าคณะสูบน้ำ เปลี่ยนที่สูบ และสูบน้ำทิ้ง..ปัญหาใหญ่คือ ขาดน้ำรดต้นไม้ไปอีก ๑ สระ  เมื่อน้ำแห้ง อัครพลจึงไปร่วมจับปลา ได้ปลาไม่กี่ตัว ไม่พอ จึงไปสูบที่สระล้อมปราสาทมีชัยอีก  ผู้นำสูบคือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ๑ คน ส. อบต. ๑ คน และ อดีต ผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน รวมกันแล้ว ก็ไม่มีใครสนใจเรื่องความลำบากของการรดน้ำต้นไม้กันเลย.. ประดิษฐ์ ทำใจสู้ต่อไป และ เชื่อว่าจะมีพลังบุญช่วยช่วยในโอกาสต่อไป  ระหว่างนั้นประดิษฐ์ จึงปลูกต้นลีลาวดี  และ รดน้ำต้นไม้ต่อ

-รีบไปหาพี่นวล ดีรอบ เพื่อขอใช้โทรศัพท์  ติดต่อ ปรากฏว่าต้องการให้ ทำข้อมูลนำเสนอทาง power point / นัดประชุมสมาคมฯ วันจันทร์  ที่ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก/ วัดตัวตัดเสื้อสมาคมฯ..ประดิษฐ์ ยังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

วันที่ ๒๐ มกราคม ๕๖

-เตรียมรายละเอียดโครงการครูเร่ร่อนสอนภาษาอังกฤษ เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษามหาราชภูมิพล

-รถน้ำต้นไม้ ตัดหนาม

- ควาย กับ วัว ทั้งกลุ่ม ย่อย กลุ่มใหญ่ และเครือข่ายวัวควาย มา ในพื้นที่ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง เชิญออกไปตั้งหลายครั้ง มาหลายครั้ง สุดท้าย ดึงมะพร้าวหลุดหลุม ๔ ต้น ๑ ใน ๔ ต้นนั้น รากออกแล้วตั้ง๒ราก  ยอดหลุด  ๑ ต้น เพราะรากออกยาวแล้วมั้งจึงไม่ขึ้นทั้งต้น  ปลูก ๔ ต้นคืน ส่วนต้นที่ยอดหลุดต้อง ซ่อมวันอื่น 

-พี่ทวก ประธานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมมาเยื่ยม หารือ รับเงินค่าสนับสนุนต้นกาแฟ ไป ๖๐๐ บาท แจ้งพี่ทวกว่าพรุ่งนี้ประดิษฐ์ต้องไปประชุมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์     พี่ทวกเสนอว่าจะมาเฝ้าและรดน้ำวันพรุ่งนี้ให้

-ผู้ใหญ่จำนง ใจหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้าน/ รองประธานกรรมการวัดปราสาทมีชัย / ประธานป่าชุมชนปราสาทมีชัย และ สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม มาเยี่ยมตอนเกือบค่ำแล้ว และเป็นครั้งแรกตั้งทำกิจกรรมทำดีปีใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวา ๕๕ และบอกว่าจะช่วยรดน้ำด้วย จะหาทางกั้นวัวควายด้วยแบตเตอรี่ ต่อลวดไว้ช๊อต สัตว์ที่มาโดน

 วันที่๒๑ มกราคม ๕๖

-นำแบบโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ทำความเข้าใจ

-ประชุมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ที่ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก วัดตัวตัดสูทกรรมการสมาคม โดยสมาคม และ สะเร็นทราเวล ออกให้ ๕๐/๕๐ เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท ประดิษฐ์รับหน้าที่หลักจากสมาคมคือ ปรับปรุงข้อมูลทาง เฟสบุค เป็นภาษาอังกฤษ และ จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการจำหน่ายสินค้าโอท็อป

-ได้รับการสนับสนุนทุนซื้อกาแฟปลูกถวายในหลวง ดังนี้คือ แม่พรทิพย์  ผลเกิด ๙ ต้น / ๓๐๐ บาท และ จอง ๔ คนดังนี้ นายกสมาคมฯไพฑูรย์ ศิริบูรณ์ ๑๕ ต้น / ๕๐๐ บาท คุณ ฮิซาโน๊ะ อิชิมารุ ๓ ต้น/ ๑๐๐ บาท คุณสัญญาลักษณ์-ทวีศักดิ์ บัวพา ๖ ต้น  ๒๐๐ บาท และ คุณหวาน ผจก. โอท็อป ๓ ต้น/๑๐๐ บาท

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

-รวบรวมเอกสารโครงการ กองทุน สสส. และ กสช. จากรองประธานสภาองค์กรชุมชยตำบลกระเทียม และ ร่างวาระการประชุมประจำปี ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกระเทียม หมู่ที่ ๒ เพื่อนันทึกในคอม ฯ เว็บไซต์ และ

-รดน้ำต้นไม้ ได้เฉพาะต้นที่ปลูกฝั่งเหนือสระบัว

-ตัดหนาม วางรอบ ๆ ต้นกาแฟบริเวณใกล้ ๆ

-ตอนเย็นพี่ทวกช่วยรดต้นมะพร้าวฝั่งใต้ และ ตะวันตก ประดิษฐ์ ฝากเงิน ๒๐๐ บาท ให้พี่ทวกไปฝากกับเหรัญญิก

-วันนี้ต้อไล่ควายออกนอกพื้นที่ตั้งหลายครั้ง

-ขุดขยายปากหลุมประมาณ ๓๐ หลุม ที่เหลือ ยังแข็งอยู่จึงเทน้ำทิ้งไว้ค้างคืนต่อ

-ปรับปรุงข้อมูลทางเว็บไซต์ และ แจ้งข่าวทางอินเตอร์เน๊ต

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

-เตรียมเอกสารทั้งปวง Notebook ไปขอเบิกค่าน้ำมันจักรยานยนต์จากพี่พินี ๑๐๐ บาท เดินทางไปสังขะ เพื่อเซ็นต์เอกสาร พร้อมกับพี่ ๆ ทั้ง ๖ คนโอนที่ดินมรดก ๒ ที่ รวม ๘ ไร่ เศษให้พี่รัตน์ (พี่สาว) ระหว่างรอ ก็ แจกแผนที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ไห้กับ ผอ. กศน.สังขะ พช.สังขะ ที่ดินสังขะ สภอ.สังขะ พบ ปลัดอาวุโส ได้รับการสมทบทุน จากคุณสมชาย บริบูรณ์ คนแปลกหน้าที่ตรงชะตากัน ๓ ต้น/๑๐๐ บาท ส.อบต. ตำบลกระเทียม หมู่ ๗ บ้านโคกรัมย์ ๒ คน คือคุณ สาย  สาแก้ว อดีต เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม และเปลี่ยนสถานะเป็น ที่ปรึกษา และ คุณชาญ ทะเรรัมย์ คนละ ๓ ต้น คุณอิสรา  สุขแจ่มใส ปลัดอาวุโส ๓๐ ต้น ๑๐๐๐ บาท

-กลับถึงโคกปราสาท รอยควายเหยียบย่ำพื้นที่ ต้นกาแฟ ๑ ต้น ต้นมะพร้าวหัก ๑ ต้น ถอนขึ้นมา ๒ ต้น ต้นไม้ธรรมชาติถูกขวิดหักไปหลายต้น พี่พินี และพี่พนวนตามมาช่วยปลูกต้นกาแฟของครอบครัวตระกูลJAY ๒๖ ต้น คุณสุภัคณา เลขาสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม ๖ ต้น คุณสมชาย ๓ ต้น และ คุณ กร  อุ่นศิลป์ ๓ ต้น รวม ๓๖ ต้น

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

-ขอรับกล้าต้นมะพร้าวของพี่ทองราว บ้านกระเทียม หมู่ ๒ จำนวน ๕ ต้น

-ซ่อมมะพร้าวที่โดนถอนยอด ๑ ต้น ซ่อมต้นที่ตาย ๑ ต้น และ ปลูกใหม่ ๓ ต้น

-ขุดหลุมใหม่เทน้ำทิ้งไว้ ตัดหนามไป ขุดไป ได้ ๒๔ หลุม

-กลับบ้านพร้อมนำต้นกาแฟส่ง คุณกร อุ่นศิลป์ ๓ ต้น รับเงิน ๒๐๐ บาท คุณจำลอง ๓ ต้น ยังไม่จ่ายเงิน

-รดน้ำไม้สักที่ถนนอุโมงค์สีเขียว ตอนหัวค่ำภายใต้แสงจันทร์

-บันทึกข้อมูล เผยแพร่ทางอินเตอร์เน๊ต

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

-ขอต้นกล้า ขนุน ๓ ต้น / ชวนชม ๗ / ผักเผ็ดร้อน จากคุณสำรวย  พุ่มลา

-ขอรับเงินสมทบค่าต้นกาแฟ ๓ ต้นจากตาเป๋รถล่อง ๑๐๐ บาท ซึ่งปลูกแล้วที่โคกปราสาท

-พี่ พินี /พี่ พนวน/ พี่มานิตย์ บ้านถนน และ พี่แมว ตัวแทนจำหน่ายต้นกาแฟ ช่วยปลูก ขนุน ๓ ต้น กาแฟศูนย์พัฒนาสังคม ๒๗ ต้น อีก ๓ต้น ยังขุดหลุมไม่ได้

-ทุกคนช่วยกันรดน้ำต้นไม้ทั้งหมด

-พี่ทวกมาตอนรดน้ำเสร็จแล้ว รายงานว่า แม็บ-รองนายก อบต.กระเทียม สั่งให้ตนเองบอกทุกคนว่าไม่ให้ปลูกในพื้นที่ศิลปากร เน้นว่าอย่าให้เตือนเป็นครั้งที่ ๒ ... ประดิษฐ์ โทรถามหัวหน้าฝ่ายบริหารที่สำนักศิลปากร ๑๒ ได้ทราบว่า ต้องให้นักโบราณคดีสำรวจให้เสร็จก่อน แล้วถ่ายโอนให้ อบต. เรื่อง ภูมิท้ศน์ จะเป็นหน้าที่ของ อบต. โดยมีคณะกรรมการระเป็นผู้ร่วมพิจารณาเรื่องความเหมาะสม เรื่องนี้ ผู้ที่ลงพื้นที่เมื่อวันจันทร์ คือ คุณสมเดช หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี และ คุณมนตรี นักโบราณคดีซึ่งประดิษฐ์ ประชุมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ สุรินทร์ ... ผู้ร่วมรดน้ำต้นไม้เห็นพ้องต้องกันว่า ไม่ต้องถอน เมื่อไรที่เจ้าหน้าที่ต้องการดำเนินการสิ่งใด บริเวณ ดังกล่าว ทำได้เลย เราจะขุดย้าย ณ วันนั้น แต่ถ้า บริเวณนั้น (มะพร้าว ๖ ต้น กาแฟ ๓๖ ต้น โดยการสนับสนุนของ ครอบครัว John Jay  ๒๖ ต้น คุณสมชาย บริบูรณ์ เชียงใหม่ ๓ ต้น ค่ายมวย กร อุ่นศิลป์ ๓ ต้น มะพร้าวนางทองราว ๒ ต้น นางดำ ภูเขียว ๔ ต้น) ไม่กีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกระบวนการทางการค้นคว้าทางโบราณคดี ก็ถือเป็นมุมเรียนรู้ มุมพักผ่อน หรือมุมอเนกประสงค์ มุมหนึ่ง และ ก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกแทรกในพื้นที่ ที่มีต้นอื่น ๆ อยู่แล้ว

-นำต้นกาแฟที่แบ่งปลูกทางวัดไปวางไว้ที่วัดไว้ปลูกวันพระ พรุ่งนี้ ซึ่งเป็นของคุณสุภัคณา เลขาฯ สภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม ๓ ต้น ของคุณแม่พรทิพย์  บุญเกิด ในเมืองสุรินทร์ ๙ ต้น และ คุณอิสรา สุขแจ่มใส ปลัดอาวุโสอำเภอสังขะ ๓๐ ต้น

-แยกย้ายกลับบ้าน / พี่พินีจ่ายเงิน ให้ค่าต้นกาแฟ ๑๐๐๐ บาท

 

-ประดิษฐ์ ปรับปรุงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และ ในเว็บไซต์

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖

-ปลูกต้นกาแฟที่วัดปราสาทมีชัย จำนวน ๔๒ ต้นที่ขนย้ายเมื่อคืน ดูแล้วไม่ค่อยเป็นระเบียบ แต่ก็ดีใจที่ชาวบ้านช่วยกัน ที่เป็นหลักก็เป็นเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งต่างก็เป็นกรรมการวัดด้วย ได้แก่ พี่ทวก ยิ้มชื่น พี่สาลี  นาดี พี่พนวน มัทธุรี พี่พินี บุราณสุข และพี่มานิตย์ วีธีดี

-ประดิษฐ์  นำอ้อยไปฝังไว้ริมที่ลุ่มทางทิศเหนือต้นกาแฟแฟนเพลง เอฟเอ็ม ๙๕ ตั้งใจเป็นอ้อย และ ปลูกต้นเตย ไว้ริมที่ลุ่มทางทิศเหนือ แนวต้นกาแฟของตระกูลโคตรยา ไว้จัดขบวนรถอาหารช้าง พฤศจิกา ๕๖

-ปลูกต้นกาแฟ ศูนย์พัฒนาสังคม ๓ ต้นที่เหลือ

-ตัดหนาม

-ให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชม ๒ คน ๑ ใน ๒ เป็นนักศึกษาการท่องเที่ยว ม.ราชมงคลอีสาน สุรินทร์

-รดน้ำต้นมะพร้าว 

-นำต้นกาแฟ ๓ ต้น ไปส่ง คุณบุญทัน  ว่องไว

-ปรับปรุงข้อมูลใน คอม และ เว็บไซต์

วันที่ ๒๗ มกราคม ๕๖

-รดน้ำต้นไม้ ทั่ว ๆ ไป สลับกับ ตัดหนามทั้งวัน

วันที่ ๒๘ มกรา ๕๖

-ซื้ออาหารปลาเลี้ยงปลาบริเวณปราสาท

-รดน้ำต้นไม้

-ตัดหนาม

-ขุดหลุมราดน้ำไว้ ๓๓ หลุมสำหรับต้นกาแฟสมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ พร้อมนำต้นวางตามหลุมเรียบร้อย เตรียมปลูกพรุ่งนี้

-รดน้ำต้นสักทองถนนอุโมงค์สีเขียว

-ปรับข้อมูล

-อัพโหลด คลิปวีดีโองานช้างไว้ที่ youtube

-ปรับข้อมูลโครงการที่ดินโคกปราสาทตามแบบฟอร์มใหม่ส่ง ๒๙ มกรา ๕๖

วันที่ ๒๙ มกราคม ๕๖

-เข้าเมืองสุรินทร์ ถูกยึดมอเตอร์ไซด์ ปรับ ๓๐๐ บาท ได้รับสมทบเงินสด ๑๖๐ บาท กาแฟปลูกที่ ปราสาท ๔ ต้น จาก ผู้ใหญ่สมเกียรติ จุฑาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านจาก บ้านประทัดบุ ตำบลนาบัว คณขวัญทวี  ไทยยิ่ง สะเร็นทราเว็ล สมทบเงินเปล่า ๒๐๐ บาท มีผู้จองสนับสนุนต้นกาแฟ ๒ ท่าน คือ รอง ผวจ. วิเชียร จันทร์โสรส ๑๐๐๐ บาท/ต้นกาแฟ ๓๐ ต้น พมจ.สุรินทร์และเจ้าหน้าที่ ๒๐๐๐ บาท/ต้นกาแฟ ๖๐ ต้น

-นำแผนที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ไปมอบให้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๗๕ แผ่น พบเจ้าหน้าที่ อบต. แนงมุด ฝาก แผนที่กลับไป ๕๐ แผ่น

-ไปถ่ายมอเตอร์ไซด์ที่สถานีตำรวจ เมืองสุรินทร์ แต่ไม่ทัน จึงพักที่ห้องพักไกด์สะเร็นทราเวล

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

-สภาองค์กรชุมชนตำบลลำดวน สมทบ ๑๐๐๐ บาท/ ต้นกาแฟ ๓๐ ต้น

-ขยายหลุม ที่จะปลูกกาแฟของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ได้  ๒๗ หลุม อีก ๖ หลุม เทน้ำไว้ เพราะมืด-วังเวง

วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๖

รถน้ำทั้งหมด อย่างน้อย ต้นละ ครึ่ง ถังหิ้วปูน ตอน เย็นๆ คุณปิด กางรัมย์ ช่วยรดปราณ ๑๐๐ ตัน และช่วยปลูกต้นกาแฟของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ๓๓ ต้น รวมกับ ๖ ต้นของสะเร็นทราเวลที่ปลูกแล้ว และ เป็นการแทน ๔ ต้นของผู้ใหญ่สมเกียรติ  จุฑาจันทร์

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

-อาจารย์ประสิทธิ์  ปรักเจริญ สมทบ ๕๐๐ บาท/ต้นกาแฟ ๑๕ ต้น ที่ปราสาท

-ตัดหนามอย่างเดียว

-รดน้ำต้นสักทองริมทางถนนอุโมงค์สีเขียว

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๕๖

-รดน้ำทั้งวันประกอบกับตัดหนาม ตัดวัชพืชเล็กน้อย

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๕๖

-ร่วมประชุม แสดงวิสัยทัศน์ชุมชน บ้านกระเทียม หมู่ที่ ๒ ตำบลกระเทียม  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการโดย คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน / และ พาคณะฯเที่ยวชมปราสาทมีชัย และปราสาท กังแอน นำเสนอโครงการทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาท ต่อไปศึกษาดูงานที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญ

-ได้รับเงินสมทบทุนซื้อต้นกาแฟ ๑๐๐๐ บาท จากผู้จองไว้ ๒คน ๓๐๐ บาท คือ ส.อบต.จำลอง บุญจง ๑๐๐ บาท คุณบุญทัน ว่องไว ๒๐๐ บาท ผู้สมทบใหม่ ๔ ท่าน ๗๐๐ บาท คือ คุณมงคล  ไตรโสม ๑๐๐ บาท คุณปทุมมา โบเว่น ๒๐๐ บาท อาจารย์ธวัช  ชมดี ๓๐๐ บาท และคุณทองสุข  ว่องไว

-ปลูกต้นไม้ ของคุณมงคล เดิมที่ปลูกเกินไว้แล้ว ๒ ต้น จึงปลูกอีก ๑ ต้น ของคุณทองสุข ๓ ต้น ของคุณปทุมมา ๓ ต้น นำกลับบ้าน ๓ ต้น

- นำภาพจากกล้องครูบันเทิง ว่องไว เก็บไว้ในคอมฯ

-ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้งในคอมฯ และ เว็บไซต์

-เสนอกิจกรรมทาง เฟสบุคส์ และ อีเมล์

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๕๖

ทำข้อมูลประชุมประจำปี ๕๕ / รดน้ำต้นไม้ที่โคกปปราสาทยังค้าง ๖๓ ต้น

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๕๖

ประชุมยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ทั้งวัน กลับถึงเขต ตำบลกระเทียม แวะเชิญร่วมสมทบที่หน้าร้าน หนองยาวพาณิชย์  มีผู้ร่วมสมทบดังนี้

สด ๓ คน คือ ประกายรถตู้ ๑๐๐ บาท เป็น ๓ ต้น ศรีวิชาบาร์เบอร์ ๑๐๐ บาท ๓ ต้น และ ครู มะณี ๑๐๐ บาท เป็น ๓ ต้น ทั้งหมดปลูกที่โคกปราสาท

อีกสองคน จองไว้ ได้แก่ ครูจันทิมา สิงหะ ๓ ต้น ปลูกที่ บ้าน ๒ ต้น โคกปราสาท ๑ ต้น และ ครูจำรูญรัตน์ ๒๐๐ บาท เป็น ๖ ต้น ปลูกที่บ้าน ๓ ต้น และ ที่ปราสาท  ๓ ต้น

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

พี่พูนศรี  สุภรณ์ สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ สมทบทุน ปลูกกาแฟงานทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาทครั้ง ๔ จำนวน ๒๐๐ บาท เป็น ต้นกาแฟ ๖ ต้น

-ท่านอัยการนพรัตน์  กำจัดภัย จองสนับสนุน ๑๐๐๐ บาท เป็น ๓๐ ต้น

-ท่านพาณิชย์ จังหวดหวั่นเรื่องการใช้พื้นที่ผิดประเภท หรือ บุกรุก กลัวโดนหาเรื่อง เสนอให้หาผู้ที่สามารถอิงได้ แต่มั่นใจเจตนาของอาจารย์ประดิษฐ์ ดีรอบ เลยช่วย ๑๐๐๐ บาท เป็น ๓๐ ต้น ในนาม "ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม" รวมวันนี้ ๒๒๐๐ บาท ๖๖ ต้น

วันที่ ๗  กุมภาพันธ์ ๕๖

-ปลูกมะพร้าวที่สัตว์เลี้ยงดึงออกจากหลุม ๒ ต้น

-หาต้นชวนชมที่หายจากหลุมไม่เจอ ๑ ต้น

-ขยายกล้าดาวเรืองปลูกรอบ ต้นมะพร้าว

-รดน้ำต้นกาแฟศูนย์พัฒนาสังคม ๓๐ ต้น และ สมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ๓๓ ต้น

-ทำหนังสือย้อนหลังขออนุญาตใช้พื้นที่ขึ้นทะเบียนศิลปากร ปลูกต้นไม้ ตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่ศิลปากร และส่ง ไปรษณีย์ด่วน ไปยังอธิบดีกรมศิลปากร และผู้อำนวยการสำนักศิลปากร ๑๒ นครราชสีมา เป็นเงิน ๘๐ บาท

-เติมน้ำมันจักรยานยนต์ ๑๐๐ บาท

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๕๖           

-รถน้ำต้นสักทองริมทางถนนอุโมงค์สีเขียว

-แจ้ง พมจ.เพื่อยืนยันการร่วมประชุมเลือกตั้งกรรมการ กสจ. ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๕๖ ที่ห้อง ศรีณรงค์

-จ่ายเงินต้นทุนต้นกาแฟให้พี่แมว ๓๐๐๐ บาท

-พี่แมว ซื้อกระถางปลูกต้นกาแฟ ให้ ๒๔ ใบ เป็นเงิน ๘๐๐ บาท

- รับบริจาคกระถางปลูกต้นไม้ ๓ ใบ ๓ ขนาด จากร้านมงคลพาณิชย์

-ช่วยกันปลูกต้นกาแฟในกระถาง วางเข้าที่

-รดน้ำต้นไม้รอบสระบัวทั้งหมด

-นำกล้ากาแฟส่ง คุณสุรินทร์ จารัตน์ พร้อมรับเงิน ๒๐๐ บาท ครู จันทิมา สิงหะ ๒ ต้น พร้อมรับเงิน ๑๐๐ บาท และส่งครูจำรูญรัตน์ ๓ ต้น ยังไม่จ่ายเงิน

-ปรับปรุงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และ เว็บไซต์สื่อชุมชนแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

-ปลูก ต้นกาแฟ ทางวัดปราสาทมีชัย  ของพาณิชย์จังหวัด ๓๐ ต้น ครูธวัช ๙ ต้น เสร็จ พี่จ๋า ๖ ต้น  และศรีวิชาบาเบอร์ ๓ ต้น ขุดหลุมราดน้ำทิ้งไว้ ของอาจารย์ประสืทธิ์ ๑๕ ต้น ปลูกเสร็จ ๙ ต้น ขุดหลุมเทน้ำไว้ ๖ ต้น

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต และ อาจารย์สุดใจ จาก ม.ราชภัฎสุรินทร์ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตำบลกระเทียม

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๕๖

-นายจำนง ใจหนึ่ง พาชาวบ้านถนน หมู่ ๕ ตำบลกระเทียม ปลูกต้นกาแฟบริเวณข้าง ๆ สระแห่งหนึ่งในวัดปราสาทมีชัย จำนวน ๖๐ ต้น ซึ่งเป็นของรองผู้ว่าวิเชียร จ้นทรโณทัย จำนวน ๓๐ ต้น และ สภาองค์กรชุมชนตำบล ลำดวน ๓๐ ต้น

-พี่มานิตย์ วิธีดี ก็พาเพื่อน ๆ บ้าน ปลูกต่อที่รอบ ๆ กุฏิ ๑ ของพี่จ๋า ๖ ต้น  ศรีวิชาบาเบอร์ ๓ ต้น ลูกสาวพี่จิต ๓ ต้น ครูอุดม เทียนทอง ๓ ต้น อาจารย์โชติ นามวัฒน์ ๓ ต้น คุณสุดใจ มิ่งพฤกษ์ ๓ ต้น จิตประกายรถตู้ ๓ ต้น ครูมะณี กรมภัคดี ๓ ต้น คุณพูนศรี สุภรณ์ สนง.เกษตรสุรินทร์ ๖ ต้น และ ร้านสุรินทร์การช่าง ๓ ต้น โดยพี่ทวกประธานเครือข่ายมรดกฯ และ มรรคทายกวัดฯ เป็นผู้ขุดหลุมให้

-ลูกสาวพี่จิต ม. ๖ ซื้อกลับบ้าน ๓ ต้น ปลูกวัด ๓ ต้น

-นางวิไล ฉุนกล้า ซื้อกลับบ้าน ๓ ต้น

-นางผ่องใส นาดี ซื้อกลับบ้าน ๓ ต้น

ลำดับ

ชื่อ –สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท ฯ

วัดปราสาทมีชัย

เงินสนับสนุน

จำนวนเต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

จ่ายเงินแล้ว

๑๑๗

นศ.ศรป.สุรินทร์ ๒๕๕๕

๖๒

๑๘๖๐

1550

310

๑๑๘

นายฉัตรชัย  ชุมนุม

๔๐๐

300

100

๑๑๙

นายประสุด  บุญเลิส

๑๐๐

75

25

๑๒๐

นางอรัญญา  ดวงศรี

๑๐๐

75

25

๑๒๑

นายเสมียน

๑๐๐

75

25

จอง

๒๖

นายประพันธ์  คำภากุล

๑๐๐

75

25

๒๗

นางนันท์สงค์  คำภากุล

๑๐๐

75

25

สรุปยอดวันนี้

เป้าหมายการปลูกต้นกาแฟครั้งนี้ อย่างน้อย

๙๘๕

ต้น

จ่าย / จองแล้ว

๑๑๐๐

ต้น

ส่วนที่มากกว่าเป้าหมาย

๑๑๕

ต้น

 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ปลูก พริก มะเขือ เคียงกับต้นกาแฟ รดกาแฟบางต้นรอบสระบัว ต้นกาแฟของ ศพส.๖๗ และ สมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ประชุมเลือกตั้งกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ รับเงินจากพี่จ๋า ๕๐๐ บาท รดน้ำต้นไม้อีกเล็กน้อย นำต้นกาแฟส่งคุณเจ๊ก สุขวิเศษ

ลำดับ

ชื่อ –สกุล

จำนวนที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

ที่ส่วนตัว

ปราสาท ฯ

วัดปราสาทมีชัย

เงินสนับสนุน

จำนวนเต็ม

ทุน ๒๕ บาท/ต้น

ค่าดำเนินการ

เงินสด

๑๒๒

นายเจ๊ก  สุวิเศษ

๑๐๐

75

25

๑๒๓

คุณวริสราลี  แก้วปลั่ง

๕๐๐

375

125

จอง ๑ คน ๓ ต้น ปลูกแล้ว ๑ ต้น อีก ๒ ต้นไว้ให้ลูกสาว ๒ คน มาปลูกคนละ ๑ ต้น

๒๗

คุณกัญจนา กระจับหอม บ้านถนน หมู่ ๕

๑๐๐

75

25

สรุปยอดวันนี้

เป้าหมายการปลูกต้นกาแฟครั้งนี้ อย่างน้อย

๙๘๕

ต้น

จ่าย / จองแล้ว

๑๑๐๓

ต้น

ส่วนที่มากกว่าเป้าหมาย

๑๑๘

ต้น

ไปดูรายนามผู้สนับสนุนการจัดงาน ตามลิ้งค์ครับ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๕๖

ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ตอนเย็น ส.อบต.สุชาติ จารัตน์ ม. ๔ สนับสนุนต้นการแฟ ๓ ต้น คุณดิหลก หงษ์แก้ว(ชุ่มชาลี) ๓ ต้น ทั้งคู่จ่ายเงินสด

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

- นำเอกสารแจ้งและเชิญ สมาชิกผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนประจำหมู่บ้าน และ ผู้ทรงคุณวิฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม มอบให้นายธนวัฒน์ พุ่มลา รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลกระเทียม เป็นผู้แจก

-เจรจากับคุณโรจนินทร์ ทองศิริกุลวัฒน์ ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล อำเภอสังขะ เรื่องการร่วมเชื่อมโยงกิจกรรมกับการจ้ดกิจกรรมปิดงานทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาทครั้งที่๔ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ สรุปว่า ติดการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอสังขะ ที่ตำบลขอนแตก

และ ประสานทางโทรศัพท์ไปยัง คุณไกรศร จังอินทร์ ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลทับทัน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมทำดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์แด่พ่อหลวงที่โคกปราสาท ครั้งที่ ๔ คำตอบคือคิดดูก่อน เพราะเตรียมงานวัดวันที่ ๑๑-๑๒ มีนา ๕๖

-ปรับปรุงข้อมูลในสื่อชุมชนแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์

 

 http://siamlocalnews.com/surin/view.php?gid=4938&newsid=9049&issueid=2483

 


รายงานโดย ประดิษฐ์ ดีรอบ 083 364 1182  ( แก้ไขล่าสุด 2012-02-29 )