วิบากของกรรม - มนุษย์เราทุกคนเกิดมานั้นเพราะมีกรรมเป็นตัวกำหนด      ไม่มีใครสร้างให้ใครได้ - ตัวของเราเองเท่านั้นที่เป็นผู้เลือกที่จะสร้างกรรมดีและไม่ดีจะสุขหรือทุกข์ก็ตาม อัตตาหิ อัตตโน นาโถ..      ซึ่งพระบาลีรับรองว่า - ตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตน แล้วต้องมีความอดทนให้มากที่สุดในทุกๆเรื่องที่เข้ามากระทบกับชีวิต่      และแม้แต่ความเป็นอยู่ของตนเอง - เราท่านทั้งหลายก็ต้องใช้ความอดทนทั้งสิ้นในการที่จะประสบกับความสำเร็จในชีวิต จงโชคดี เจริญพร
ค้นหา :
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
ข่าวสารทั่วไป (3)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไวต์วัดนางแก้ว (3)
ประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรา (4)

 


Web Link โดยคุณ วันที่ 0 543   เข้าชม   ตอบ


ส่งความคิดเห็นเพิ่มเติม
 
ความคิดเห็น
โดย   IP : 54.227.67.210

| กลับไปหน้า กระทู้รวม |